koncernchef

 • Årets Ruter Dam 2018: Petra Einarsson vd och koncernchef BillerudKorsnäs

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  BillerudKorsnäs koncernchef Petra Einarsson har utsetts till Årets Ruter Dam 2018 – En hedersutmärkelse som går till den kvinna som befordrats till den mest inflytelserika chefsposten i svenskt näringsliv under det gångna året. / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Ny koncernchef för Skogssällskapet blir Calle Nordqvist

  Etiketter: Skog
  Skogssällskapets nuvarande koncernchef Svante Scherman meddelade i september 2016 att han avgår. Nu är efterträdaren utsedd: Calle Nordqvist som närmast kommer från en tjänst som regionchef på Södra Skogsägarna. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Lönsamhetsmålet på 12% uppnått, rekordstarkt helårsresultat och -kassaflöde

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Jag är stolt över våra medarbetare och det vi åstadkommit under 2016. Vi uppnådde det ambitiösa mål som vi satte 2013 om en EBITDA-marginal på 12 procent, säger vd och koncernchef Jan Åström. / Munksjö
  Läs mer
 • Martinsons driftsätter ny produktionslinje för KL-trä

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Nu driftsätter Martinsons sin nya produktionslinje för korslimmat trä, KL-trä. Företagets produktionskapacitet för byggdelarna ökar därmed till hela 22 000 m3 per år. – Efterfrågan är stark. Det byggs mycket runt om i Sverige och KL-trä möter behovet av effektivt industriellt byggande med lägsta möjliga klimatpåverkan, säger koncernchefen Lars Martinson. / Martinsons
  Läs mer
 • Siljankoncernen ser ljust på framtiden och investerar

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Siljan-koncernen har de senaste åren investerat cirka 400 miljoner kronor bl.a. i en total ombyggnad och modernisering av Blybergssågen. Nu går sågarna i Mora och Blyberg för högtryck, produktionen har aldrig varit större och efterfrågan på marknaden är god. / Siljankoncernen
  Läs mer
 • Moelven tjänade 66 miljoner

  Etiketter: Skog
  Koncernens rörelseresultat för tredje kvartalet föll med 17,4 procent till NOK 66 miljoner mot NOK 80 miljoner för motsvarande period 2015. Koncernchefen för Moelven Industrier ASA, Morten Kristiansen, säger att det försämrade rörelseresultatet för årets tredje kvartal främst beror på minskade intäkter i inrednings- och modulverksamheten. / Moelven
  Läs mer
 • Stora Ensos koncernchef praktiserade på Fors Bruk

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Stora Ensos koncernchef Karl-Henrik Sundström bytte igår den mörka kostymen och långa möten i konferensrum mot arbetskläder och fabriksgolvet på Fors Bruk. Detta tack vare en utmaning från operatören Dennis Eriksson. / Stora Enso
  Läs mer
 • Omställning och förändring för ökad konkurrenskraft och långsiktig lönsamhet

  Etiketter: Skog
  Inom ramen för Södras koncernstrategi realiseras nu investeringar och omstruktureringar för ökad konkurrenskraft och långsiktig lönsamhet. Resultatet för 2016 påverkas av detta, och rörelseresultatet för årets första åtta månader uppgick till 553 MSEK (1 660). - Rörelseresultatet är i linje med förväntningarna, påverkat av lägre priser på marknadsmassa och sågade trävaror, omställning och förändringsarbete, säger Södras koncernchef Lars Idermark. / Södra
  Läs mer
 • Svante Scherman kommer att lämna Skogssällskapet

  Etiketter: Skog
  Efter åtta år som koncernchef och VD i Skogssällskapet har Svante Scherman beslutat sig för att lämna uppdragen. Under Svante Schermans ledning har Skogssällskapet stärkts som aktör för en hållbar utveckling av skog och mark, och koncernens bolag uppvisar i dag god lönsamhet, tydlig ledningsstruktur och en starkare position som leverantör av kvalificerade tjänster inom skogsbruket. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Träindustrins alla delar samlas på nya Trä & Teknik

  Etiketter: Trä och träindustrin
  För första gången speglas hela produktionskedjan: Från skogsodling till sågverk, träbyggnation, snickeri och alla typer av tillverkning där trä ingår. - Det här är precis vad branschen behöver, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef för träindustriföretaget Setra. / Svenska Mässan
  Läs mer

Sidor