Kompetenscentrum

 • Kompetenscentrum för snabbväxande lövträd: "Vi behöver alternativ till granskogsbruket"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I Alnarp förbereds ett par stora forskningsprogram om lövskog som ett alternativ till barrskogen. I planerna finns att bygga upp ett kompetenscentrum för snabbväxande lövträd. Dessutom handlar det om ett program för ek och andra ädla lövträd. Målet är att att fylla ut kunskapsluckor hela vägen från anläggning av bestånd till skötsel och färdiga produkter. "Vi behöver en rejäl forskningsinsats om alternativ till granskogsbruket, inte minst med tanke på klimatförändringen" säger professor Jens Peder Skovsgaard. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • SLU startar Centrum för biologisk bekämpning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Bakterier, svampar och insekter i vår tjänst! SLU inviger nu ett nytt kompetenscentrum för biologisk bekämpning med ett tvådagarssymposium med svenska och internationella representanter för forskning, företag och myndigheter. / SLU
  Läs mer
 • Symposium & Invigning av CBC 19-20 april

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC) är en ny centrumbildning som, med fokus på bekämpning av skadegörare med levande organismer, ska bidra till ett uthålligt nyttjande av biologiska naturresurser. Symposiet ger en utmärkt möjlighet för företrädare från akademi, industri, organisationer och andra intressenter för att diskutera den senaste utvecklingen relaterad till tillämpningen av biologisk bekämpning inom jordbruk, trädgårdsodling, skogsbruk, djurhållning och vattenbruk. Symposiet ges på engelska. / SLU
  Läs mer