kolinlagring

 • Regnskogarna – inte längre någon kolsänka

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö
  Ny forskning visar att världens regnskogar tillför mer koldioxid till atmosfären än de absorberar – mer än alla bilar och lastbilar i USA. Den goda nyheten är att skogarna lätt kan återställas till kolsänkor./ ETC
  Läs mer
 • Skogsprojekt för att motverka klimatförändringarna hotar lokala ekosystem i Etiopien

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö
  Att öka mängden skog i utvecklingsländer med syfte att motverka klimatförändringarna har inte enbart positiva effekter, visar en ny studie som Stockholms universitet genomfört i södra Etiopien. Det kan också innebära ett hot mot biodiversiteten och alpina växters överlevnad./ Cision
  Läs mer
 • Internationella skogsdagen – så viktig är den svenska skogen för klimatet

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Skogen har en stor betydelse för att uppnå ett mer hållbart samhälle. En så viktig roll att FN har bestämt att den 21 mars är den internationella skogsdagen. Skogssällskapet vill i samband med den visa hur mycket koldioxid som finns lagrad i vår skog runt om i landet och vilken nytta den gör./ Skogssällskapet
  Läs mer
 • Debatt: ”Om fler träd får stå kvar ökar inlagringen av kol”

  Etiketter: Skog
  En paus från kalhyggen och ett införande av Lübeckmodellen skulle på kort sikt kunna öka kolinlagringen med cirka 20 miljoner ton kol per år. Detta helt enkelt genom att fler träd får stå kvar och växa till sig, skriver debattörer och forskare i en slutreplik. / Svd
  Läs mer
 • Skogsmarkens kolinlagring kan bli mindre än väntat i ett varmare klimat

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ökad upplagring av kol i skogsmark är troligen inte en lika effektiv klimatåtgärd som dagens klimatforskning förutsätter. I ett varmare klimat kan skogsmarkens mikrober nämligen inte utnyttja kolet lika effektivt, och då blir utsläppen av växthusgaser större. Detta visar Tobias Bölscher i en avhandling från SLU. / SLU
  Läs mer
 • Skogen ger oss bättre klimat

  Etiketter: Klimat & Miljö
  "Om vi avverkar skog och använder produkterna till exempel i hus kommer kolet som är bundet i byggnaden att långsiktigt plockas bort från atmosfären." / Barometern
  Läs mer
 • Billiga klimatvinster genom ökad kolinlagring i skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  EU vill även efter det stundande klimatmötet i Paris ha en ledande roll i bekämpningen av växthusgasutsläppen. Hittills har dock åtgärderna inom EU för att nå klimatmålen varit alltför ensidiga. Därför bör man ha för avsikt att inkludera fler billiga åtgärder, såsom kolinlagring i skog, i sin egen klimatpolitik. Så uppnår man maximal klimatnytta till lägst kostnad. Den slutsatsen drar Miriam Münnich Vass i en avhandling från SLU./ Mynewsdesk
  Läs mer
 • Nu lanseras Heureka 2.0

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Heurekasystemet är en programserie utvecklad på SLU som låter användare göra en stor mängd olika analyser och planeringsansatser för skogsbruk. Systemet kan riktas mot ett flertal mål och göra kort- och långsiktiga prognoser av virkesproduktion, ekonomi, naturvård, rekreation och kolinlagring. / SLU
  Läs mer