koldioxidutsläpp

 • Nytt virkesfordon ska minska koldioxidutsläppen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogssektorn står inför en stor utmaning att minska koldioxidutsläppen utan att tappa konkurrenskraft. Det senaste så kallade ST-fordonet som ska transportera virke i Småland är en del av lösningen. Fordonet lastar 12 ton mer virke än ett traditionellt virkesfordon. Det ger effektivare transporter som är bättre för både ekonomin, miljön och trafiksäkerheten. / Skogforsk
  Läs mer
 • Pressinbjudan - Nytt virkesfordon ska sänka koldioxidutsläppen

  Etiketter: Skog
  Skogssektorn står inför en stor utmaning att minska koldioxidutsläppen utan att tappa konkurrenskraft. Det senaste så kallade ST-fordonet är en del av lösningen. Fordonet lastar 12 ton mer virke än ett traditionellt virkesfordon. Det ger effektivare transporter som är bättre för både ekonomin, miljön och trafiksäkerheten. / Webfinanser
  Läs mer
 • Fjärrvärme minskar koldioxidutsläpp och elförbrukning

  Etiketter: Bioenergi
  En omfattande och fortsatt satsning på främst fjärrvärme har gjort att Kristianstads kommun minskat koldioxidutsläppen med 4 900 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från cirka 1 630 genomsnittliga bensinbilar. Dessutom har en elbesparing på cirka 3 910 MWh per år uppnåtts, vilket motsvarar den totala elförbrukningen i cirka 160 eluppvärmda villor. För klimatarbetet har Kristianstad nu fått 4 100 378 kronor i slutligt statligt bidrag. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Toppranking för klimatarbete

  Etiketter: Skog
  Holmen har nyligen – som enda svenska företag – fått en placering på Carbon Performance Leadership Index. Carbon Disclosure Project (CDP) är en internationell sammanslutning som representerar över 650 institutionella investerare som sammantaget förvaltar 78 000 miljarder USD. CDP genomför årligen världens största kartläggning av hur företag redovisar koldioxidutsläpp och vilken förmåga de har att hantera utsläppen och klimatförändringar. / Holmen
  Läs mer
 • Flis och bark ger värme i Gävle

  Etiketter: Bioenergi, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Bomhus Energis nya biokraftvärmeverk på Korsnäs i Gävle kommer från årsskiftet ersätta tidigare använd fossil olja och minska koldioxidutsläppen med 60 000 ton om året. Det är bland annat Korsnäs eget spill i form bark, spån och returträ som blir till värme och energi. / Svensk Fjärrvärme
  Läs mer
 • Miljövänligt värmeverk visades upp

  Etiketter: Bioenergi
  I dag visade Bomhus Energi upp sitt nya biokraftvärmeverk för första gången. Anläggningen ligger på Korsnäs fabriksområde och den nya pannan ska med hjälp av bränsle från skogen - främst bark - minska det fossila koldioxidutsläppet med 60 000 ton per år. / SR P4 Gävleborg
  Läs mer
 • Lyckat resultat för Volvo-satsning på bio-bränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Volvos fälttester av tio bilar på bio-DME (framställs av biomassa) reducerar koldioxidutsläppen med 95 procent jämfört med diesel. Fälttestet har kommit halvvägs och har hittills överträffat alla förväntningar. / Svensk åkeritidning
  Läs mer
 • Bra med höjd inblandning av biodrivmedel - men vi behöver fler besked av regeringen

  Etiketter: Bioenergi
  - Vi välkomnar regeringens besked att Sverige nu fullt ut ska ta tillvara möjligheten att blanda in 10 procent etanol i bensinen och 7 procent biodiesel i dieseln, och att det blir möjligt att använda förnybar hvo-diesel till 15 procent utan beskattning. Beskedet innebär att vi kan minska koldioxidutsläppen från biltrafiken ytterligare och skapa mer marknad för miljövänliga biodrivmedel. Det säger Svebios vd Gustav Melin som kommentar till dagens debattartikel i Svenska Dagbladet av finansminister Anders Borg och energiminister Anna-Karin Hatt. / Svebio
  Läs mer
 • Knappa resurser kan bromsa en tillväxt med låga koldioxidutsläpp

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Krympande tillgång på metaller, vatten och biomassa kan bromsa utvecklingen av koldioxidsnål teknik år 2035, visar en studie gjord av forskare på Stockholm Environment Institute (SEI) i samarbete med ett näringslivsinitiativ, 3C (Combat Climate Change). Men både näringslivet och regeringar kan vidta åtgärder för att möta utmaningarna. / SEI
  Läs mer
 • Termosen har sparat mycket olja

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Linde energi AB:s ackumulatortank för fjärrvärmevatten, populärt kallat termosen, minskade koldioxidutsläppen till atmosfären med 30 000 ton under fjolåret. Omräknat i olja är handlar det om 196 kubikmeter. Tanken invigdes i mars förra året och har som funktion att lagra värme. Det är energi som kan utnyttjas vid avbrott i spillvärmeleveranserna från Korsnäs Frövi. / na.se
  Läs mer

Sidor