koldioxidutsläpp

 • Holmen världsledande inom åtgärder mot klimatförändringar

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Holmen har fått en placering på A-listan i CDP:s Climate Performance Leadership Index 2014 för sina åtgärder att minska koldioxidutsläppen och hantera de affärsrisker som är förknippade med klimatförändringarna. I indexet ingår 187 företag som har visat sig ha en utmärkt strategi för att minska klimatförändringarna. CDP, en internationell intresseorganisation som arbetar för att främja hållbara ekonomier, tog fram indexet på begäran av 767 investerare som representerar mer än en tredjedel av världens investeringskapital. / Holmen
  Läs mer
 • Sverige är ingen miljöbov

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Sverige presenteras i en rapport från Världsnaturfonden som land nummer tio i världen på listan över hur stater belastar miljön. Frågan är hur organisationen egentligen räknar. Enligt riksskogstaxeringen vid SLU i Uppsala växer skogen med 30 procent mer än det som avverkas. Virkesförrådet ökar stadigt. Vilket land utses som näst bäst av alla de jämförda staterna? Svaret är Kina. Regimen som står för en tredjedel av världens koldioxidutsläpp. / Barometern
  Läs mer
 • Södra invigde två 74-tonslastbilar

  Etiketter: Skog
  I samband med sin föreningsstämma invigde Södra två virkesbilar på 74 ton. En övergång till lastbilar som kan lasta mer innebär färre transporter, vilket bidrar till mindre koldioxidutsläpp, och ökad trafiksäkerhet. / Södra
  Läs mer
 • 125 000 liter förnybart bränsle sänkte Sveaskogs utsläpp med 36 procent

  Etiketter: Skog
  Var tredje liter drivmedel som maskinförarna i Norra Bergslagen tankade år 2013 var förnybart bränsle. På så sätt lyckades man minska koldioxidutsläppen med 36 procent. Det rör sig totalt om 125 000 liter förnybart bränsle. Nu ska detta resultatområde inspirera övriga Sveaskog. / Sveaskog
  Läs mer
 • Opinion - Bättre DN – men inte helt rätt!

  Etiketter: Bioenergi
  DN rättar det grövsta felet om avskogning, men får det inte helt rätt. Och dessutom räknar tidningen fel på hektaren! DN spred förra veckan uppgiften att avskogning av regnskog står för 17 procent av de mänskliga koldioxidutsläppen. I söndagens DN (Plus-artikel) rättas den inaktuella uppgiften, utan att formellt framställa det som en rättelse. Nu framgår det av den nya artikeln att det är en tiondel. Det är mer rätt, men inte helt rätt. DN skriver i ingressen att ”avverkningen av regnskog står för en tiondel av våra utsläpp av växthusgaser”. Det är rätt mycket fel. / Svebio
  Läs mer
 • Opinion - Bättre DN – men inte helt rätt!

  Etiketter: Bioenergi
  DN rättar det grövsta felet om avskogning, men får det inte helt rätt. Och dessutom räknar tidningen fel på hektaren! DN spred förra veckan uppgiften att avskogning av regnskog står för 17 procent av de mänskliga koldioxidutsläppen. I söndagens DN (Plus-artikel) rättas den inaktuella uppgiften, utan att formellt framställa det som en rättelse. Nu framgår det av den nya artikeln att det är en tiondel. Det är mer rätt, men inte helt rätt. DN skriver i ingressen att ”avverkningen av regnskog står för en tiondel av våra utsläpp av växthusgaser”. Det är rätt mycket fel. / Svebio
  Läs mer
 • Lägre utsläpp 2012

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Utsläppen av koldioxid från de svenska industribranscher och energibolag som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem minskade under 2012 jämfört med 2011. De rapporterade utsläppen för 2012 uppgick till 18 159 kiloton koldioxid, vilket är en minskning med 1 683 kiloton, eller 8,5 procent. / branschnytt.com
  Läs mer
 • Wellpappindustrin sänker CO2-utsläppen – igen!

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Svenska Wellpappföreningen (SWIF) meddelar att branschens senaste sammanställda siffror visar på en nedgång om 4,8 procent av koldioxidutsläpp för tillverkning av wellpapp. Det är siffror som ska läggas på toppen av en minskning om 11,7 procent för den tidigare mätperioden. / Packnet
  Läs mer
 • Klimatforum 2013

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Vi står inför stora utmaningar med att ställa om vårt samhälle. Transporterna står för en allt större del av koldioxidutsläppen och är en viktig del av lösningen i klimatarbetet både i Sverige och internationellt. Klimatforum 2013 äger rum den 20 mars och har temat "Klimatet och transporterna". / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Var med och utveckla framtidens massa- och pappersbruk

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Banbrytande teknik är kärnan i CEPI:s färdplan 2050 för att skapa en utsläppssnål biobaserad samhällsekonomi. För att möjliggöra att de två målen i färdplanen nås; 80 % minskade koldioxidutsläpp inom branschen och 50 % mer värdeskapande till 2050, bör ny teknik göras tillgänglig till år 2030. / Skogsindustrierna
  Läs mer

Sidor