koldioxidutsläpp

 • Utsläppen av koldioxid fortsätter minska i Kronoberg

  Etiketter: Bioenergi
  Enligt färsk statistik från Nationella Emissionsdatabasen för 2013 har utsläppen av koldioxid i Kronoberg minskat med 33 procent sedan 1990 och är nu 4,1 ton/capita. Utmaningen framöver ligger nu i att också producera drivmedel från skogsbränslen som t.ex. avverkningsrester.”, säger Göran Gustavsson, projektledare vid Energikontor Sydost. / Energikontor sydost
  Läs mer
 • USA s utrikesminister bjöd in svensk träbyggare till Alaska

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Om vi menar allvar med ett hållbart bostadsbyggande­­ behöver vi bygga mer i trä. Med ett hus med trästomme sparar vi två tredjedelar av koldioxidutsläppen. / Sveriges Träbyggnadskansli
  Läs mer
 • Debatt: Låt skog ersätta olja i transportsektorn

  Etiketter: Bioenergi, Klimat & Miljö
  Transporter står för en stor del av världens koldioxidutsläpp. En långsiktig satsning på produktion av förnybara drivmedel skulle skapa arbetstillfällen och gynna den svenska landsbygden där skogsråvaran finns, skriver Helene Biström, ordförande för Sveaskog. / Dagens industri
  Läs mer
 • Overshoot Day 13 augusti: Nu har vi spenderat naturens budget för i år

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Den 13 augusti är det Overshoot Day, som i år infaller tidigare än någonsin. På knappt åtta månader har mänskligheten gjort av med hela årets ekologiska budget. Resten av tiden lever vi av lånat kapital. Den största boven är koldioxidutsläppen som står för drygt hälften av det ekologiska fotavtrycket. / WWF
  Läs mer
 • "Skogsnäringen vill tydligen inte bidra till att rädda klimatet"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  DEBATT: Skogsnäringen i Sverige menar att om alla världens skogar sköttes som de svenska, skulle vi ha en lösning på det globala klimathotet. Men oerhörda mängder koldioxid släpps ut av skogsnäringen i Sverige. Det skriver Viktor Säfve, Haddebo, Hjortkvarn och Sebastian Kirppu, Granberget, Malung som båda är skogdebattörer och naturvårdare./ Västerbottens-Kuriren
  Läs mer
 • Storföretag samlas i Göteborg för klimatet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Nästan dubbelt så mycket som Sveriges totala årliga koldioxidutsläpp – 100 miljoner ton – har företagen i WWFs globala klimatprogram Climate Savers minskat sina koldioxidutsläpp med på tretton år. Nu samlas Volvokoncernen, SKF och en rad andra internationella företag i Göteborg för att driva på utvecklingen. / WWF
  Läs mer
 • Iggesund sänker koldioxidutsläppen ytterligare

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Iggesund Paperboards svenska massa- och kartongtillverkning vid Iggesunds Bruk sänkte sina fossila koldioxidutsläpp med 86 procent från 2013 till 2014, från en redan låg nivå. Det är bland annat resultatet av investeringen i en ny sodapanna som stod färdig i juni 2012.
  Läs mer
 • Holmen minskar koldioxidutsläpp med 45 procent

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Under 2014 minskade Holmens koldioxidutsläpp per ton producerad pappers- och kartongprodukt med 45 procent jämfört med 2013. Den kraftiga förbättringen är ett resultat av en långsiktig satsning och innebär att bolaget tagit ytterligare ett steg för att minska klimatpåverkan från den egna verksamheten. / Holmen
  Läs mer
 • Nu ska forskarna se om stålindustrin kan använda skogsråvara istället för kol

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kol är det vanliga bränslet vid framställning av järn och stål. I ett nytt projekt ska man nu pröva skogsråvara istället. Fördelen är minskade koldioxidutsläpp och renare stål, samtidigt som outnyttjade restprodukter från skogen kommer till användning. / Woodnet.se
  Läs mer
 • Skogsbränsle ger miljövinster först på lång sikt

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  På kort sikt ger användandet av skogsbränslen som stubbar och rötter större utsläpp av koldioxid till atmosfären än samma mängd energi som produceras genom förbränning av stenkol. På lång sikt minskar däremot koldioxidutsläppen om stubbar och rötter används istället för kol. / Forskning.se
  Läs mer

Sidor