koldioxidutsläpp

 • Minska koldioxidutsläppen – bygg mer i limträ

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Vi vet att fortsatt höga koldioxidutsläpp, CO2, kommer att få ödesdigra konsekvenser för vår planet, liksom att utsläppen kan minskas kraftigt genom att vi bygger mer i limträ. – Det krävs ett radikalt nytänkande i branschen för att den här kunskapen ska få konkreta effekter på hur vi bygger, säger Johan Fröbel på branschorganisationen Svenskt Trä. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Koldioxidutsläppen har minskat med 99 procent på tjugo år

  Etiketter: Klimat & Miljö, Massa- och pappersindustrin
  Skutskärs bruk är världsledande när det gäller att minska utsläppen av fossilt koldioxid från sina fabriker. På 20 år har utsläppen från Skutskärs bruk och närliggande BillerudKorsnäs i Gävle, minskat med hela 99 procent./ P4 Uppland - Sveriges Radio
  Läs mer
 • Rekordtidig Overshoot Day - Jordens resurser tar slut 8 augusti

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I år infaller Overshoot Day rekordtidigt igen. Redan 8 augusti har vi gjort av med hela årets ekologiska budget. Gapet ökar mellan konsumtionen och vad naturen kan förnya. Den största boven är koldioxidutsläppen som står för mer än hälften av det ekologiska fotavtrycket. / WWF
  Läs mer
 • Flisen från Östersjöområdet värmer hundratusentals Stockholmare

  Etiketter: Bioenergi
  Fem båtar i veckan lastade med flis anländer till biokraftvärmeverket i Värtahamnen.
  Biokraftvärmeverket i Värtahamnen har varit i bruk sedan februari i år, men måndag den 9 maj var det officiell premiär. Lina Arvidsson, praktikant på Föreningen Skogen gjorde ett uppdrag till SkogsSverige med en rundtur både ovan och under jord.
  Läs mer
 • Sveaskogs avverkningslag ställer om till förnybart

  Etiketter: Skog
  Sveaskogs avverkningslag i södra Sverige har gått över till att köra alla sina maskiner på det förnybara biodrivmedlet Bio HVO. Övergången från fossila till förnybara drivmedel innebär att koldioxidutsläppen minskar med omkring 90 procent.
  Läs mer
 • Biobränsleavtal minskar utsläpp

  Etiketter: Bioenergi
  Biobränsle från svenska skogar ger minskade koldioxidutsläpp i Stockholm med cirka 126 000 tusen ton per år. Via Moelvens nya bioterminal i Karlskoga fraktar energiföretaget Fortum Värme biobränsle från svenska skogar med tåg till sitt nya biokraftvärmeverk i Värtan i Stockholm. / Moelven
  Läs mer
 • Pressinbjudan: Biobränsle från svenska skogar ger minskade koldioxidutsläpp

  Etiketter: Bioenergi
  Via Moelvens nya bioterminal i Karlskoga kommer energiföretaget Fortum Värme att frakta biobränsle från svenska skogar till sitt nya biokraftvärmeverk i Värtan i Stockholm. Den nya anläggningen, som producerar både värme och el samtidigt, kommer att ta tillvara energin i restprodukter från skogsindustrin såsom flis, bark, grenar och kvistar. / Moelven
  Läs mer
 • BillerudKorsnäs prisas för klimatarbete i världsklass

  Etiketter: Klimat & Miljö
  BillerudKorsnäs arbete för att minska koldioxidutsläpp och strategi för att möta hotet om klimatförändring prisas med en placering på CDP:s A-lista för företag som visar globalt ledarskap inom klimatförbättrande åtgärder. / Cision
  Läs mer
 • Stubbrytning leder inte till högre koldioxidutsläpp

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare från institutionen för mark och miljö har nyligen undersökt om koldioxidavgången ökar vid stubbrytning eller markberedning. Tidigare har man trott att så var fallet, men den nya studien visar att koldioxidavgången snarare minskar. / SLU
  Läs mer
 • Dags för helhetssyn på byggandets klimatpåverkan

  Etiketter: Trä och träindustrin
  - Det är hög tid att Sverige får en helhetssyn på bostadsbyggandets klimatpåverkan. Trots att studier har visat att ett hus behöver användas i femtio år för att orsaka lika mycket koldioxidutsläpp som när huset byggs så utgår nästan all diskussion och alla åtgärder ifrån driftsfasen, när husen står på backen och används. / Sveriges Träbyggnadskansli
  Läs mer

Sidor