koldioxidneutral

 • Svenska Skogsplantors nya pelletspannor minskar koldioxidutsläpp

  Etiketter: Bioenergi
  Under hösten installerade Svenska Skogsplantor tolv pelletseldade värmepannor i Vibytorp och Trekanten. Förutom att den växande skogen nu värms med hjälp av näst intill koldioxidneutral energi från befintlig skog, minimerar anläggningarna sina koldioxidutsläpp till nästan noll. / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Bättre utnyttjande spar miljön

  Etiketter: Bioenergi
  Biomassa är en koldioxidneutral resurs som kan användas för att producera energi och bränslen. Processintegration och optimering i pappersbruk och sågverk gör att biomassa från trä kan utnyttjas mer effektivt. Detta presenteras i en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet. / Papernet
  Läs mer
 • Debattinlägg: Har du bytt oljan mot el?

  Etiketter: Bioenergi
  Den gamla oljepannan gjorde värme genom att elda olja. När oljan förbrändes förorsakades utsläpp av bland annat CO2 i närmiljön. En värmepump däremot drivs av el. En villaägare som byter sin oljepanna mot en värmepump kommer därför att öka sin elkonsumtion med cirka 10 000 kWh. All el som denna värmepump kräver innebär ett helt nytt elbehov för Sverige. Det faller över tio miljoner m3 restprodukter (sågspån) årligen vid svenska sågverk och av den gör vi till exempel träpellets. Till pelletsen lägger vi ren och helt utsläppsfri energi från allas vår huvudsakliga energikälla; solen. Energin som förbrukas vid pelletsproduktionen till exempel vid torkning, är i huvudsak biobränslebaserad och alltså förnyelsebar och koldioxidneutral. / Dalarnas tidningar
  Läs mer