koldioxid

 • Människor kan beröras när klimatfrågan blir konkret

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Koldioxidbantaren Staffan Lindberg, naturskadespecialisten Pär Holmgren och klimatmatentreprenören Maja Söderberg är sysselsatta med klimatfrågan på heltid. Läs och inspireras av deras tankar kring hur man kan lyckas beröra människor med klimatfrågan. / SLU
  Läs mer
 • 100 miljoner till hållbart biobränsle till flyget

  Etiketter: Bioenergi
  Flygtrafiken står idag för omkring två procent av de globala utsläppen av koldioxid. Samtidigt är utbudet av hållbara alternativ till fossilt flygbränsle mycket litet. Regeringen gav i förra veckan Energimyndigheten i uppdrag att verka för att öka användningen av hållbara biobränslen i flyget. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Rekordstor minskning av utsläppen från tung trafik

  Etiketter: Bioenergi
  Den ökade användningen av biodiesel har minskat utsläppen av koldioxid från tung trafik i Sverige mycket kraftigt. De totala utsläppen av växthusgaser från tunga fordon minskade från 3,75 miljoner ton CO2 till 3,33 miljoner ton CO2 mellan 2015 och 2016. Det är en minskning med 11 procent, och förklarar nästan halva minskningen av växthusgasutsläpp i Sverige förra året. / Svebio
  Läs mer
 • Vasaplan binder koldioxid motsvarande 400 bilburna Umeåbor

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Nya Vasaplan i Umeå har fått en rejäl ansiktslyftning i limträ och blivit mer av en mötesplats än tidigare. Användandet av det helt förnybara materialet har också skapat goda klimatvinster. Den koldioxid som binds i limträet motsvarar nämligen utsläppen från körsträckan hos 400 bilburna Umeåbor under ett år. – Den understryker hur otroligt viktigt det är för miljön att bygga i rätt material, säger Daniel Wilded, produktchef. / Martinsons
  Läs mer
 • Våra jordar kan sakta ner den globala uppvärmningen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Markens förmåga att binda koldioxid kan vara mycket större än man tidigare trott, säger ny forskning från bland annat Stockholms universitet och Stanford University. Forskarna menar att upptag i jordbruksmark, betesmark och skogsmark kan kompensera för ökade globala utsläpp från exempelvis tinande permafrost. / Stockholm universitet
  Läs mer
 • Debatt: ”Om fler träd får stå kvar ökar inlagringen av kol”

  Etiketter: Skog
  En paus från kalhyggen och ett införande av Lübeckmodellen skulle på kort sikt kunna öka kolinlagringen med cirka 20 miljoner ton kol per år. Detta helt enkelt genom att fler träd får stå kvar och växa till sig, skriver debattörer och forskare i en slutreplik. / Svd
  Läs mer
 • Att bruka eller inte bruka?

  Etiketter: Skog
  Om vi helt upphör med skogsbruk och låter skogen växa fritt skulle klimatnyttan kunna bli något större under 50–60 år framöver. Men efter den tidsperioden börjar trädens kapacitet att lagra koldioxid att avta. Att fortsätta bruka skogen är därför det enda långsiktigt hållbara om den ska bidra till att utsläppen av koldioxid ska minska i framtiden. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Skogens förmåga att dämpa klimatförändringen ifrågasätts

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö
  Huruvida skogar tar upp eller släpper ut koldioxid tycks vara en mer komplicerad fråga än forskarna har trott. Det visar David Hadden i en avhandling från SLU. När han mätte flöden av koldioxid i olika typer av skogsbestånd fick han resultat som går på tvärs mot flera vedertagna uppfattningar. Bland annat gav både produktionsskogar och urskogar ifrån sig relativt stora mängder koldioxid till atmosfären under stora delar av mätperioden. / SLU
  Läs mer
 • Debatt: Reservaten hindrar upptag av 30 miljoner ton koldioxid!

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Egentligen är det ganska enkelt. När skogen växer binds luftens koldioxid genom assimilation och då bildas ved, skriver professor emeritus Mårten Bendz. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • 4 200 ton koldioxid när gävleborgarna eldar plast

  Etiketter: Bioenergi
  Gävleborgarna lämnade under 2015 in i genomsnitt 7,4 kg plastförpackningar för återvinning, medan merparten av all plast eldas upp och bidrar till klimatförändringarna. – Det går alldeles utmärkt att göra plast av biomassa istället för av fossil olja, dvs att förvandla svenska granar och tallar till allt från pet-flaskor till plastpåsar, säger Rickard Andersson från Valmet. / Svt Gävleborg
  Läs mer

Sidor