klövvilt

 • Många vinnare med mer foder

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Med omtanke och ganska små medel går det att skapa mycket foder till älgar och annat klövvilt. – Vi vill visa positiva möjligheter som bidrar till färre betesskador, fris-kare djur och med biologisk mångfald, säger forskare Annika Felton. / Skog Alnarp, SLU
  Läs mer
 • Bristen på tall får konsekvenser

  Etiketter: Skog
  Det har bland annat ett flertal skogsägare i Jönköpingstrakten fått känna av. Där har klövviltet till och med gett sig på grangallringar. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Löven och klöven - största hotet i brandskadade området

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Lövträd och klövvilt utgör nu det största hotet mot ny barrskog i det brandskadade området i Västmanland. Viltet äter på plantorna och lövträden riskerar kväva dem. Nu ska skogsägarna informeras om riskerna. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Viltet drabbas när skogarna sluts

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Samtidigt som skogsbruket kan glädja sig åt allt virkesrikare och tätslutna skogar minskar markvegetationen. Något som drabbar klövviltet, inte minst älgen./ Svensk Jakt
  Läs mer
 • Dialogmöte om utmaningar, möjligheter och delaktighet i viltförvaltningen för Värmlands län

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länets viltförvaltningsdelegation spelar en viktig roll i arbetet med förvaltningen av klövvilt och rovdjur, men många kanske inte känner till delegationens arbete. Det vill vi ändra på. Vi vill även att fler länsbor ska veta hur vi tillsammans arbetar med viltförvaltning och hur man själv kan påverka och vara delaktig i det arbetet. Ett led i arbetet är dialogmötet Vilt i Värmland som går av stapeln lördag 17 september i Sunne. / Länsstyrelsen Värmland
  Läs mer
 • Storm, klövvilt och granbarkborre skadade skogen 2015

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Ett stormigt år i södra Sverige, angrepp av granbarkborre i mitt och knäckesjuka i landets norra delar är tillsammans med betesskador det som sticker ut när skadeläget för skogen 2015 sammanställts. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Älgforskare från Norden träffades

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Förra veckan hölls det årliga Fennoskandiska älgforskarmötet på Ekenäs i Södermanland. Tjugotre forskare diskuterade bland annat teman som foderbehov, inventeringsmetoder och samförvaltning med annat klövvilt. Den nordiska älgforskningen står stark, men nu väntar nya utmaningar. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Positiv syn på jakt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Vår acceptans för klövviltsjakt ökar. En orsak är att de växande viltbestånden skapar problem som trafikolyckor och betesskador. Men vår förtjusning i kött från vilt bidrar också. / Forskning & Framsteg
  Läs mer
 • Skyll inte allt på älgen, DNA kan fria

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Klövvilt påverkar vegetationen i landskapet genom sitt bete på träd, buskar och andra växter. Älgen är t.ex. beryktad för sin skadegörelse i ung tallskog. I områden med flera klövdjursarter har det hittills varit svårt att avgöra vilken art som betar vad och var, men nu finns ett DNA-test som ger svar på frågan. Om detta och om nya möjligheter att förstå de ekologiska och ekonomiska effekterna av bete berättar Ruth Nichols i en avhandling från SLU. / SLU
  Läs mer
 • Lyckad jakt för ungdomar i Södermanland

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Under helgen samlades vinnarna i Svensk Jakts läsartävling för ungdomar i Sörmland för dovviltjakt. I strålande solsken fälldes sammanlagt sju djur. Under förra året arrangerade Svensk Jakt en läsartävling där tio platser i en klövviltjakt lottades ut till läsare i åldrarna 18–25 år. Jakten arrangerades denna helg på samarbetspartnern Holmen Skogs dovtäta marker i Ripsa, ett par mil norr om Nyköping i Södermanland. / Svensk Jakt
  Läs mer

Sidor