klimatutmaning

 • Skogen - räcker den? #Vimåsteprataomskogen

  Etiketter: Skog
  Klimatutmaningen gör att förväntningarna på skogen växer snabbare än själva skogen. Allt det man kan göra av olja går att göra av skog, säger en del, och listan är lång över fossila produkter som nu ska ersättas av träbaserade versioner. Andra menar att skogen ska bevaras, för att säkra såväl biologisk mångfald som människors möjligheter till ett rikt friluftsliv. / SLU
  Läs mer
 • Hållbar skog kan halvera världens utsläpp

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Politikerna borde lägga större fokus på skogen för att nå klimatutmaningarna. Enligt en studie från Södra skulle en hållbar skogsskötsel i världens produktionsskogar kunna leda till att vi sänker de globala utläppen med uppemot 50 procent. / Södra
  Läs mer
 • Klimatsmarta skogar

  Etiketter: Skog
  Klimatutmaningarna får inte underskattas. Skogens klimatnytta behöver därför beaktas tydligare i den framtida skogsskötseln. Enligt Jonas Eriksson kan lösningen vara målbilder för klimatsmarta skogar, som kan skapa en bättre skogsskötsel, mer biomassa, fler arbetstillfällen och bidra till att visionen om ett biobaserat samhälle påskyndas. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer