klimatsmart

 • Var med och utse energi- och klimatsmarta dalapiloter

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Energiintelligent Dalarna söker nu efter fler föregångare inom energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och förnybar energi, som kan bli utnämnda till Dalapiloter i slutet av 2016. En dalapilot kan vara ett företag, annan slags organisation eller en privatperson. Förslag på piloter tas emot till och med den 31 maj! / Länsstyrelsen Dalarna
  Läs mer
 • Nya gröna produkter med skogens råvaror

  Etiketter: Skog
  Råvaror och restprodukter från skogen väntas få stor betydelse för framtidens klimatsmarta produktion. Grön kolfiber, bioplaster, syntetisk bensin och ”teknikpratande” förpackningar är några av framtidsprodukterna som kommer att märkas på International Wood Biorefining Week i Stockholm den 24-26 maj nästa år. / Elmia
  Läs mer
 • Klimatsmarta skogar

  Etiketter: Skog
  Klimatutmaningarna får inte underskattas. Skogens klimatnytta behöver därför beaktas tydligare i den framtida skogsskötseln. Enligt Jonas Eriksson kan lösningen vara målbilder för klimatsmarta skogar, som kan skapa en bättre skogsskötsel, mer biomassa, fler arbetstillfällen och bidra till att visionen om ett biobaserat samhälle påskyndas. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Holmen inleder samarbete med IGEPA

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Holmen TRND är en uppstickare inom magasinsvärlden och används framför allt till magasin och direktreklam. Pappret är obestruket, matt och klimatsmart – och ett kostnadseffektivt alternativ till träfria bestrukna papper. För att ytterligare bredda erbjudandet och nå nya kundsegment lanserar Holmen Paper nu Holmen TRND som ark. Med detta kan även tryckerier som trycker magasin och DR i mindre upplagor ta del av Holmen TRND och den speciella karaktär som pappret erbjuder – en ruff och rå yta som ger nytt liv åt innehållet. / Holmen
  Läs mer
 • Klimatsmart trähus i miljövänligt område

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Sex minuter från Brunnsparken i Göteborg ligger kvarteret Trädriket i den nya stadsdelen Kvillebäcken som består av enbart miljöcertifierade byggnader. / Byggnyheter.se
  Läs mer
 • Debatt: Att bruka skogen är klimatsmart

  Etiketter: Skog
  FN:s klimatpanel­, IPCC, presenterade vid sitt möte i Stockholm­ nyligen en rapport om klimatförändringar­na. Rapporten, som arbetats fram av flera hundra forskare från hela världen, visar tydligt att människan påverkar klimatet. Nu är det hög tid att ta tag i skogens möjligheter att bidra till lösningar. /
  Läs mer
 • Debatt. Klimatsmarta biobränslen för en trovärdig klimatpolitik

  Etiketter: Bioenergi
  Replik. Biobränslen är just nu ett hett ämne. Ibland kokar debatten över. EU-moderaten Christofer Fjellner i Skogsland nummer 39 sken av att Moderaterna är det enda parti som försvarat biobränslen från den svenska skogsnäringen. Detta är fullständigt osant. / Skogsland
  Läs mer
 • Biobränsle på frammarsch

  Etiketter: Bioenergi
  Nu är Åbyverkets nya värmepanna i drift och Örebros uppvärmning lite klimatsmartare. Men 15 procent av bränslet är fortfarande fossilt. 
– Vi blir ännu mindre beroende av oljan, säger Efwa Nilsson, regionchef på Eon i Örebro. / etc.se
  Läs mer
 • Östersjösamarbete ska skapa fler ädellövskogar

  Etiketter: Skog
  Fler ädellövskogar i södra Östersjöregionen, ökad biologisk mångfald och nya klimatsmarta ädellövprodukter. Det vill Skogsstyrelsen uppnå genom ett nytt nätverk för kunskapsutbyte inom skog, miljö och träförädling. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • ICA Hemavan storsatsar med Martinsons

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  När många landsortsbutiker stänger igen eller bara har säsongsöppet, gör ICA Hemavan ”Fjällboden” tvärt om och satsar stort. Med hjälp av Martinsons bygger de ut sin mataffär till en attraktiv galleria i trä. / Klimatsmart.se
  Läs mer

Sidor