klimatsmart material

  • Efterfrågan på klimatsmarta material gynnar skogsindustrin

    Etiketter: Klimat & Miljö
    Svensk skogsindustri har utvecklats väl under 2018 med rekordhöga exportpriser. Den globala konjunkturen har vänt neråt, men skogsindustrin förväntas gynnas av en ökad efterfrågan av hållbara material och produkter, en trend som är starkare än den ekonomiska konjunkturen. / Skogsindustrierna
    Läs mer