klimatsmart

 • Hans Majestät Konungen om SunPine: ”viktigt för framtiden”

  Etiketter: Bioenergi
  Hans Majestät Konungen besökte SunPine. Bränslebytet till klimatsmarta alternativ som talldiesel engagerar. – Det här är viktigt för framtiden, menade kung Carl XVI Gustaf. / SunPine
  Läs mer
 • Debatt: Tre tankar om klimatet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Många hoppas att skogen kan rädda klimatet. Träden ska bli bränsle till bilen och flyget, material till klimatsmart byggande, textilfibrer med mera. Samtidigt ska skogen vara ombonat hem för hare och älg. Men räcker skogen? Möjligen om vi snabbt och kraftigt ökar nyplanteringen. / vt.se
  Läs mer
 • Holmen väljer Green Cargos klimatsmarta tåg

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Holmen har tagit ett nytt steg i sitt hållbara strategiarbete. Holmens största skogsinnehav finns i norra Sverige, medan flera bruk och sågverk är belägna längre söderut. För att säkra virkesförsörjningen och samtidigt förädla värdet av den egna skogen kommer Holmens virke, med start idag, att fraktas söderut med tåg från Green Cargo. / Holmen
  Läs mer
 • Nu är åkerinäringens färdplan för klimatet här

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Branschen står för sju procent av Sveriges utsläpp och att det är en verksamhet som förväntas öka. Men man skriver också att omställningen till en klimatsmart näring redan är i full gång. / Sveriges Åkeriföretag
  Läs mer
 • Paper Province kan ge stöd till dina klimatsmarta idéer

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har delat ut två miljoner kronor till värmländska Paper Province samt industriklustren Triple Steelix i Bergslagen och Processum i Västernorrland. Pengarna ska användas för att hjälpa enskilda idébärare och innovatörer, som har klimatsmarta idéer. Bidrag på upp till 50.000 kronor kan delas ut för varje enskilt projekt eller idé. / Packnews
  Läs mer
 • Gran på rätt mark – lönsamt, klimatsmart och vackert

  Etiketter: Skog
  – Granen är Sveriges viktigaste gröda, tätt följd av tallen. Vi ska odla gran för att den är ekonomiskt viktig! Det anser Pelle Gemmel, professor emeritus i skogsskötsel och före detta skogsvårdschef på skogsbolaget SCA. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Res med WWF i natursköna Sverige

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Framtiden kräver nya klimatsmarta sätt att resa. Därför inleds nu ett samarbete mellan WWF och researrangören Nationalparksresor till vackra naturpärlor i Småland och Östergötland – som Norra Kvill, Tåkern och Omberg. Ett utmärkt tillfälle att uppleva svensk natur när den är som bäst i stället för weekendresor med flyg utomlands. / WWF
  Läs mer
 • 117 miljoner ska göra sågspån till biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Sågverket Setra Kastet i Gävle gör nu ett klimatsmart drag. Företaget ska försöka minska koldioxidutsläppen genom att förvandla sågspån till biobränsle och får därför ett rekordstort statligt stöd om 117 miljoner kronor. / SR P4 Gävleborg
  Läs mer
 • Rainforest Alliance lanserar app för att sprida klimatsmarta odlingsmetoder

  Etiketter: Klimat & Miljö
  För att utbilda småskaliga odlare inom hållbart jordbruk lanserar Rainforest Alliance ”Farmer Training App”. Appen innehåller utbildningsmaterial, filmer, träningsmoduler inom t.ex. klimatsmart odling, skydd av biologisk mångfald, samt arbetarskydd och säkerhet. / Rainforest Alliance
  Läs mer
 • Debatt: "Att bygga med trä är bland det mest klimatsmarta vi kan göra"

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Skogen – vårt gröna guld – är en nyckel till klimatsmart tillväxt och hållbar utveckling. Genom att bygga fler hus i trä kan vi minska byggprocessens klimatpåverkan avsevärt. Produktionen av trähus kräver under hela sin livscykel mindre energi och orsakar mindre koldioxidutsläpp jämfört med andra byggmaterial. / Dala-Demokraten
  Läs mer

Sidor