klimatpåverkan

 • Regeringen utser Maria Wetterstrand att utreda hållbara biobränslen inom flyget

  Etiketter: Bioenergi
  Klimatpåverkan från internationella flygresor ökar kraftigt och enligt prognoserna kommer ökningen att fortsätta – även utsläppen från svenskarnas internationella flygresor. Regeringen tillsätter Maria Wetterstrand som särskild utredare att analysera hur flygets användning av hållbara biobränslen kan främjas för att minska utsläppen. / Regeringen
  Läs mer
 • Om klimatförändringar i nya Miljötrender från SLU

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Redan nu finns en hel del kunskap som stöd både för att mota och möta ett förändrat klimat. I senaste numret av Miljötrender från SLU kan du bland annat läsa om: framtidens Östersjö, skogens klimatnytta, naturliga myrars klimatpåverkan, om hur jordbruket möter ökad torka och väta och om näringsfattigare arktiska vatten. Läs också om hur man med konstnärliga metoder kan vidga kunskapen om kommande klimatförändringar. / SLU
  Läs mer
 • Träförpackningar ger företag viktiga konkurrensfördelar

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Optimerade lösningar för förpackningar och logistik blir en allt viktigare konkurrensfördel i den globala handeln. Höga krav på klimatpåverkan och säkra transporter gör att många väljer trä som förpackningsmaterial. Branschorganisationen Svenskt Trä tar nu ett utökat ansvar för produktområdet träförpackningar för att stödja dess utveckling. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Två reduktionsplikter med olika konstruktioner och mål

  Etiketter: Bioenergi
  SPBI har tagit del av remissen ” Minskad klimatpåverkan av drivmedel M2017/00092/R ” och har lämnat synpunkter. Det slutgiltiga remissvaret finns att läsa på SPBI:s hemsida. / SPBI
  Läs mer
 • Ny studie visar: papperskassen det klimatsmarta valet

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Plastkassen dominerar i detaljhandeln. Men det finns ett alternativ som är betydligt bättre för klimatet. Av de olika kassar som vi undersökt har papperskassen av material från BillerudKorsnäs minst klimatpåverkan, säger Lena Dahlgren vid IVL Svenska Miljöinstitutet. / BillerudKorsnäs
  Läs mer
 • Var med och utse energi- och klimatsmarta dalapiloter

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Energiintelligent Dalarna söker nu efter fler föregångare inom energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och förnybar energi, som kan bli utnämnda till Dalapiloter i slutet av 2016. En dalapilot kan vara ett företag, annan slags organisation eller en privatperson. Förslag på piloter tas emot till och med den 31 maj! / Länsstyrelsen Dalarna
  Läs mer
 • Större virkesbilar ger stora vinster

  Etiketter: Skog
  Större virkesbilar skulle spara miljön, minska klimatpåverkan och ge lägre transportkostnader för skogsbruket, konstaterar Skogforsk i en studie. / Skogsland
  Läs mer
 • Fortsatt minskade utsläpp av växthusgaser i Sverige

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Naturvårdsverket publicerar färska siffror för Sveriges klimatpåverkan inför FN-mötet i Paris. – Siffrorna bekräftar att Sverige framgångsrikt har minskat utsläppen inom sina gränser, även om mer krävs för att nå de långsiktiga klimatmålen. Samtidigt sker inte motsvarande minskningar av utsläppen från vår konsumtion. Det visar både på möjligheter och betydande utmaningar, säger Oskar Larsson, chef på enheten för luft och klimat. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Dags för helhetssyn på byggandets klimatpåverkan

  Etiketter: Trä och träindustrin
  - Det är hög tid att Sverige får en helhetssyn på bostadsbyggandets klimatpåverkan. Trots att studier har visat att ett hus behöver användas i femtio år för att orsaka lika mycket koldioxidutsläpp som när huset byggs så utgår nästan all diskussion och alla åtgärder ifrån driftsfasen, när husen står på backen och används. / Sveriges Träbyggnadskansli
  Läs mer
 • Byggmaterialet viktigast för lägre klimatpåverkan i broprojekt

  Etiketter: Trä och träindustrin
  En träbro släpper ut nära hälften så mycket växthusgaser från vagga till grind jämfört med en betongbro. Material och underhåll står för den allra största delen av utsläppen. Det visar en jämförande livscykelanalys som Tyréns och SP Trä genomfört på uppdrag av TräCentrum Norr, TCN. / Skogsindustrierna
  Läs mer

Sidor