klimatomställning

 • Ökad efterfrågan på skogsråvara kan bli svår att möta med dagens skogsskötselmetoder

  Etiketter: Skog
  En regional studie i Kronobergs län visar att klimatomställningen kan driva på för en intensifiering av det redan intensiva skogsbruket. Något som kan leda till konflikter mellan olika skogspolitiska mål. Av studiens tre olika scenarier med varierande ambitionsnivå i klimatarbetet kunde en ökad efterfrågan mötas de närmsta 20 åren i alla scenarier, men sedan blir det svårare i det scenario som följer Parisavtalets målsättningar. / SLU
  Läs mer
 • Pressinbjudan: Industrins reformagenda – så får industrin fart på tillväxten

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Den globala ekonomin genomgår just nu den allvarligaste krisen sedan andra världskriget. Industrin är motorn i svensk ekonomi, samtidigt som den intar en nyckelposition i kilmatomställningen. Hur får vi fart på tillväxten inom industrin så att omställningen kan bli verklighet? / Teknikföretagen
  Läs mer
 • Ny modell visar åtgärderna som hjälper i klimatomställningen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Omställningen till fossilfritt bränsle är en stor utmaning, inte minst på kommunnivå. Nu har projektet Fossilfria transporter i norr i samarbete med LTU, Luleå tekniska universitet, tagit fram en energisystemmodell som ska hjälpa kommunerna att välja rätt sätt för att sänka koldioxidutsläppen. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Ellastbilar ska bidra till fossilfria skogstransporter

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Skogsindustrins lastbilstransporter ska bli fossilfria. Därför startar åtta organisationer ett gemensamt forskningsprojekt under ledning av Stockholm Environment Institute. I centrum för projektet står timmer Pod, en automatiserad och elektrifierad lastbil utvecklad av Einride, en prisbelönt svensk start-up som arbetar för en hållbar omställning av lastbilstransporter./ Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Pressinbjudan: Finns målkonflikter mellan miljölagstiftningen och klimatomställningen?

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Enligt den nya klimatlagen har varje regering en skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från klimatmålet nettonollutsläpp till 2045. Hur kan lagar och regelverk utformas för att styra mot hållbar utveckling och en grön ny-industrialisering? Välkommen till Fores den 7 november. / Fores
  Läs mer
 • Pressinbjudan: Träffa gräddan i bioekonomi-Sverige 23-24 oktober i Göteborg!

  Etiketter: Bioenergi
  Klimatomställningen ställer krav på nya, biobaserade innovationer. På Bioekonomiriksdagen 2019 presenteras utveckling inom biobaserade material, produkter och drivmedel. Välkommen att ta del av det senaste inom biobaserad forskning och produktion. / Johanneberg Science Park
  Läs mer
 • Tekniken som kan göra bioplast av skogsrester är här

  Etiketter: Klimat & Miljö, Pappersprodukter omger oss varje dag
  Flygbränsle, etanol eller plast – tekniken för att tillverka det av skogsrester är redo för fullskalig drift. På branschmässan World Bio Markets presenterar cleantechföretaget Sekab E-Technology sin teknologi Celluapp som använder skogsrester för att ersätta fossila råvaror./ Papperochmassa.se
  Läs mer
 • Osäkerheter hindrar skogsbrukets klimatomställning visar tvärvetenskaplig studie

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Stora förhoppningar ställs till skogens bidrag i klimatomställningen. Men omställningen till ett mer klimatnyttigt skogsbruk går än så länge långsamt. Inte så konstigt, menar forskarna Maartje Klapwijk och Erland Mårald, som analyserat hur en blandning av kunskapsluckor, kolliderande värderingar och institutionella brister påverkar skogens roll i klimatomställningen. Studien är publicerad i Global Environmental Change. / Future Forests
  Läs mer
 • Osäkerheter hindrar skogsbrukets klimatomställning

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Stora förhoppningar ställs till skogens bidrag i klimatomställningen. Men omställningen till ett mer klimatnyttigt skogsbruk går än så länge långsamt. Inte så konstigt, menar forskarna Maartje Klapwijk och Erland Mårald, som analyserat hur en blandning av kunskapsluckor, kolliderande värderingar och institutionella brister påverkar skogens roll i klimatomställningen. Studien är publicerad i Global Environmental Change. / SLU
  Läs mer
 • Skogen och riksdagsvalet

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Om vi ska klara klimatomställningen behöver skogen brukas mer, inte mindre. Skogsägare som skapar höga naturvärden måste premieras av samhället, inte bestraffas genom att de fråntas brukanderätten. Politiken måste komma till skott med ett nationellt skogsprogram med utgångspunkt i en strategi för hur bioekonomin kan utvecklas och råvaruförsörjningen säkras. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer

Sidor