klimatnytta

 • Skogens klimatnytta nära dubbelt så stor som alla svenska utsläpp av klimatgaser

  Etiketter: Bioenergi
  Det svenska skogsbruket tillsammans med bioenergianvändningen skapar en mycket stor klimatnytta – nära dubbelt så mycket som klimatskadan av alla svenska utsläpp av växthusgaser. Det framgår av flera rapporter och beräkningar som presenterats under det senaste året. / Svebio
  Läs mer
 • Replik: Lita på SLU:s forskare

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Att forskare kommer till olika slutsatser i frågan om skogens klimatnytta uppfattas ofta som en svaghet. I själva verket bör det ses som ett sundhetstecken eftersom vetenskapliga fakta byggs upp genom återkommande studier över längre tid. / VK.se
  Läs mer
 • Klimatnytta enligt SCA

  Etiketter: Klimat & Miljö
  SCAs klimatnytta uppgår till 8 miljoner ton koldioxid per år, vilket är mer än de samlade utsläppen från all lastbilstrafik och inrikesflyg i Sverige.
  Läs mer
 • Glömde bort skogens klimatnytta

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Umeå kommuns förslag till miljömål för skogen nämner inte klimathotet och den unga skogens roll som koldioxidlagrare. Miljömålet för skogen handlar i stället om att bevara gammal skog för att kunna erbjuda strövskogar. / VK.se
  Läs mer
 • Kan skogsbrukets klimatnytta öka genom smartare bäckkantzoner?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogar motverkar klimatförändring genom att ta upp kol. En del av detta kol transporteras dock med markvattnet och släpps ut till atmosfären från vattendrag. Färska forskningsresultat indikerar vikten av bäckkantzoner för dessa utsläpp. Med nya forskningsmedel ska Marcus Klaus ta reda på hur skogsbruksrelaterade utsläpp kan minska genom ett smartare sätt att utforma bäckkantzoner. / Umeå universitet
  Läs mer
 • Nytt i Svebiobloggen: SCA:s klimatnytta motsvarar utsläppen från alla lastbilar och flyg i Sverige

  Etiketter: Bioenergi
  De svenska skogsbolagen tar allt mer plats i klimatdebatten. De gör det eftersom de vet att deras verksamhet ger stor klimatnytta. Skogarna växer och tar upp koldioxid och den skördade skogen används för förnybara produkter som används till behov som annars skulle ha gett utsläpp och krävt fossila resurser, både för material och för energi. När man summerar effekterna i hela kedjan från skog till slutanvändning blir klimatnyttan mycket stor. / Bioenergi
  Läs mer
 • Nytt i Svebiobloggen: SCA:s klimatnytta motsvarar utsläppen från alla lastbilar och flyg i Sverige

  Etiketter: Bioenergi
  De svenska skogsbolagen tar allt mer plats i klimatdebatten. De gör det eftersom de vet att deras verksamhet ger stor klimatnytta... / Svebio
  Läs mer
 • Replik: Skogens tillväxt bestämmer klimatnyttan

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Återigen försöker en debattör göra gällande att hyggesfritt skogsbruk skulle vara bättre än trakthyggesbruk för att skapa klimatnytta. Den här gången påstås att skogsavverkning är en klimatbov. Det kan närmast ses som ett försök att lura läsarna att det skulle finnas stöd för att överge det nuvarande skogsbruket med klimatnyttan som skäl. / Elbilsnytt.se
  Läs mer
 • Vi exporterar klimatnytta

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Klimatfrågan är vår tids största utmaning. För att hejda temperatur-ökningen måste vi växla spår, vi måste välja fossilfrihet. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Dyr klimatnytta att låta skogen stå

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö
  Att öka skogens omloppstid är bra för klimatet, eftersom skog binder kol i träd och mark. Men det är ett dyrt sätt att binda kol. / SLU
  Läs mer

Sidor