klimatnytta

 • Glömde bort skogens klimatnytta

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Umeå kommuns förslag till miljömål för skogen nämner inte klimathotet och den unga skogens roll som koldioxidlagrare. Miljömålet för skogen handlar i stället om att bevara gammal skog för att kunna erbjuda strövskogar. / VK.se
  Läs mer
 • Kan skogsbrukets klimatnytta öka genom smartare bäckkantzoner?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogar motverkar klimatförändring genom att ta upp kol. En del av detta kol transporteras dock med markvattnet och släpps ut till atmosfären från vattendrag. Färska forskningsresultat indikerar vikten av bäckkantzoner för dessa utsläpp. Med nya forskningsmedel ska Marcus Klaus ta reda på hur skogsbruksrelaterade utsläpp kan minska genom ett smartare sätt att utforma bäckkantzoner. / Umeå universitet
  Läs mer
 • Nytt i Svebiobloggen: SCA:s klimatnytta motsvarar utsläppen från alla lastbilar och flyg i Sverige

  Etiketter: Bioenergi
  De svenska skogsbolagen tar allt mer plats i klimatdebatten. De gör det eftersom de vet att deras verksamhet ger stor klimatnytta. Skogarna växer och tar upp koldioxid och den skördade skogen används för förnybara produkter som används till behov som annars skulle ha gett utsläpp och krävt fossila resurser, både för material och för energi. När man summerar effekterna i hela kedjan från skog till slutanvändning blir klimatnyttan mycket stor. / Bioenergi
  Läs mer
 • Nytt i Svebiobloggen: SCA:s klimatnytta motsvarar utsläppen från alla lastbilar och flyg i Sverige

  Etiketter: Bioenergi
  De svenska skogsbolagen tar allt mer plats i klimatdebatten. De gör det eftersom de vet att deras verksamhet ger stor klimatnytta... / Svebio
  Läs mer
 • Replik: Skogens tillväxt bestämmer klimatnyttan

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Återigen försöker en debattör göra gällande att hyggesfritt skogsbruk skulle vara bättre än trakthyggesbruk för att skapa klimatnytta. Den här gången påstås att skogsavverkning är en klimatbov. Det kan närmast ses som ett försök att lura läsarna att det skulle finnas stöd för att överge det nuvarande skogsbruket med klimatnyttan som skäl. / Elbilsnytt.se
  Läs mer
 • Vi exporterar klimatnytta

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Klimatfrågan är vår tids största utmaning. För att hejda temperatur-ökningen måste vi växla spår, vi måste välja fossilfrihet. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Dyr klimatnytta att låta skogen stå

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö
  Att öka skogens omloppstid är bra för klimatet, eftersom skog binder kol i träd och mark. Men det är ett dyrt sätt att binda kol. / SLU
  Läs mer
 • Klimatförvirring i nya numret av Skogsvärden

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Är skogsbruket bra för klimatet? Eller är det tvärtom dåligt? Vad gör mest nytta – att bruka skogen aktivt eller att låta den stå? Debatten om skogens klimatnytta är polariserad, och det är lätt att känna sig förvirrad. I nya numret av tidningen Skogsvärden går Skogssällskapet på djupet i frågan om skogen och klimatet, för att ge skogsägare verktyg att själva ta ställning i frågan./ Via TT
  Läs mer
 • Resultat för Klimatklivet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. Varje investerad krona ska ge största möjliga klimatnytta. Tillsammans med alla som deltar i Klimatklivet bidrar vi till att åtgärda klimatproblemen. Här kan du läsa om resultaten. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Hållbarhet genomsyrar Sveaskogs verksamhet

  Etiketter: Skog
  I Sveaskog brukar vi våra skogar så att dess klimatnytta, biologiska mångfald, sociala och ekonomiska värden bibehålls och förstärks. Men vad innebär hållbarhetsmålen och hur jobbar vi för att uppnå dem? Hållbarhetschef Lena Sammeli-Johansson arbetar med att koordinera och utveckla hållbarhetsfrågorna i företaget.​​​ / Sveaskog
  Läs mer

Sidor