klimathot

 • Så möter vi klimathotet och gör nordiskt jord- och skogsbruk mindre sårbart

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Skyfall, översvämningar, värmeböljor, torka och bränder. Klimatförändringarna är redan här och påverkar det nordiska jord-och skogsbruket. Det är hög tid att börja anpassa odling och produktion – och det är smartare att göra det tillsammans. Möt de nordiska och europeiska klimatexperterna den 28/2 på Landbrugsstyrelsen och 1/3 på Nordens hus, båda i Köpenhamn. / SLU
  Läs mer
 • Trä istället för tradition – att med kraft nå klimatmålen

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Med tanke på det växande klimathotet och en byggsektor med enormt stort klimatavtryck måste omställningen till hållbart byggande gå snabbare om målen ska nås. Både lösningen och kapaciteten finns om vi väljer trä som bygg och konstruktionsmaterial – naturens klimatsmarta svar på betong. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Debatt: "Brukande av skogen är en nationell angelägenhet"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogen är oerhört viktig för svensk ekonomi, jobben på landsbygden och produktion av förnybar energi vilket idag är centralt för att möta klimathoten. Därför är det viktigt att skogsnäringen får rätt förutsättningar framöver, skriver Per Åsling (C), riksdagsledamot och ordförande i Skatteutskottet. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Låt skogen rädda klimatet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Snart samlas världens länder i Paris för att ännu en gång försöka avvärja klimathotet. Signalerna från förberedelserna är inte lugnande, skriver Bengt Ek, Herman Sundqvist, Marie Larsson-Stern från Föreningen Skogen. / Gefle Dagblad
  Läs mer
 • Klimathotet ökar trycket på skogen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Europas skogar utsätts för ett allt hårdare tryck i form av bränder, stormfällda träd och utbrott av skadeinsekter - och det kommer att bli värre i klimatförändringarnas spår, enligt en ny studie./ ATL
  Läs mer
 • Erik Bergkvist i programråd för Nationellt Skogsprogram

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten ingår i programråd för Nationellt Skogsprogram, inbjuden av landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C). – Skogen är en av Sveriges viktigaste resurser för utveckling och tillväxt. Ökat uttag, turism, utveckling av miljö och framförallt att ökad förädling och nya produkter. Inte minst biodrivmedel och biokemikalier kommer kraftig bidra till att bekämpa klimathotet, säger Erik Bergkvist. / Webfinanser
  Läs mer
 • Motorn i biobaserad samhällsekonomi

  Etiketter: Bioenergi, Pappersprodukter omger oss varje dag
  Klimathoten och beroendet av fossila bränslen behöver mötas av innovationer som leder till en biobaserad samhällsekonomi. Vår förhoppning är att skogsnäringen tar ledningen i den utvecklingen, skriver Maria Hollander, vd, The Paper Province. / NWT
  Läs mer