klimatfråga

 • Biobränslen är svar på klimatfrågan

  Etiketter: Bioenergi
  Det svenska skogs- och bioenergisystemet levererar mycket stor klimatnytta. Det kan tjäna som förebild för andra länder när världen nu står inför en gigantisk utmaning att ställa om energisystemen från fossilt till förnybart. / elbilsnytt
  Läs mer
 • DEBATT: Olyckligt att klimatfrågan används för att motivera avverkning – SCA borde veta att skog binder mer kol än den släpper ut

  Etiketter: Klimat & Miljö
  ST rapporterade 3/3 om SCA:s klimatredovisning. Det är klokt att våra företag genomför analyser över sin klimatpåverkan även om det är mycket komplicerat då en lång rad antaganden alltid ligger bakom denna typ av analyser. / Sundsvalls Tidning
  Läs mer
 • Seminarium 9 april: Trämekanisk industri i en globaliserad värld

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Kraven på hållbar utveckling och ett starkt fokus på klimatfrågan talar idag för ökad användning av trä, inte minst för industriellt byggande. / Industritorget.se
  Läs mer
 • Skogens dag innehöll klimatfrågor och diskussioner om jämställdhet

  Etiketter: Skog
  Jämställdhet är en nyckelfråga för den framtida kompetensförsörjningen inom skogssektorn. Elin Olofsson, jägmästare skapade #slutavverkat och diskuterade ämnet med chefer. Gunnar Wetterberg berättade om historisk äganderätt till skogen och Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige berättade om skogens roll för klimatet. Skogens dag på Grand Hôtel arrangerades av Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU och Umeå universitet.
  Läs mer
 • Remissmöte med fokus på klimat

  Etiketter: Skog
  Imorgon fredag den 9 september bjuder Näringsdepartementet och infrastrukturminister Anna Johansson in till ett remissmöte där klimatfrågor inom infrastrukturplaneringen står i fokus. Mötet kommer att fokusera på hållbara transporter. Inbjudna till remissmötet är företrädare från branschen, myndigheter, näringsliv och andra aktörer. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Skog och klimat: Vem ska man tro på?

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö
  Ända sedan klimatfrågan på allvar gjorde sig gällande för snart tio år sedan har illustrationens båda argument studsat mot varandra i debatten. För människor i gemen är rubrikens fråga högst relevant. / SLU
  Läs mer
 • Vägslitageskatten är en skatt på avstånd och en straffskatt på det gröna guldet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  På DN debatt tisdag 21/10 presenterar statsminister Löfven och miljöminister Romson flera åtgärder för klimatet - bland annat en så kallad ”avståndsbaserad vägslitageskatt”. Klimatfrågan är vår största samhällsutmaning, men med vägslitageskatten så beskattas avstånd och inte utsläpp. Skatten missar därmed miljömålet och snedvrider konkurrensen för svenska företag. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Sveaskog blir ny medlem i Hagainitiativet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Sveaskog har blivit medlem i Hagainitiativet, ett nätverk som verkar för att minska näringslivets klimatpåverkan. Hagainitiativet vill också lyfta klimatfrågan högre upp på den politiska dagordningen. Medlemskapet betyder att Sveaskog förbinder sig att minska sina egna utsläpp. / Sveaskog
  Läs mer
 • Naturens tjänster är oumbärliga för samhället

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Biologisk mångfald är tillsammans med klimatfrågan vår stora miljöutmaning och en hörnsten i regeringens miljöpolitik. Den 8-19 oktober 2012 hålls FN:s elfte partsmöte inom Konventionen om biologisk mångfald (COP 11) i Hyderabad, Indien. FN-mötet om biologisk mångfald 2010 i Nagoya, Japan, blev en stor framgång och nu följs besluten därifrån upp. / Regeringen
  Läs mer