klimatförändring

 • Tagellavar missgynnas av varmare och blötare klimat

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kombinationen av lite vatten inuti laven och mycket vatten på ytan är en viktig förklaring till tagellavars framgång i våra nordliga skogar, vilka är relativt regnfattiga. Nya forskningsrön från Umeå universitet visar att tagellavar har egenskaper som gör att de inte tål att vara blöta under längre perioder. Resultaten är publicerade i tidskriften Fungal Ecology. / Umeå universitet
  Läs mer
 • Här kan växter gömma sig från ett varmare klimat i skogen

  Etiketter: Skog
  Global uppvärmning hotar växter anpassade till svalare temperaturer. Ett internationellt team med forskare från Stockholms universitet, Marseille och Helsingfors har tagit reda på var lokalt kallare platser i skogen finns, där dessa växter kanske kan överleva. Resultaten kan bidra till att förstå klimatförändringarnas effekter på skogens biologiska mångfald, och vad förändrat skogsbruk kan göra för att skydda den. / Stockholms universitet
  Läs mer
 • "För att bekämpa klimatförändringarna måste vi ta skogen till hjälp"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  DEBATT. Skogens bidrag till klimatarbetet skulle kunna fördubblas. För att frigöra potentialen hos EU:s skogar krävs rätt incitament för att stödja beskogning, skogsbruk och att fossilbaserade produkter byts ut mot skogsbaserade lösningar, skriver Marc Palahí, chef för Europeiska skogsinstitutet. / Altinget
  Läs mer
 • Tar Parisavtalet på allvar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  – Utsläppen av växthusgaser och temperaturhöjningen är på allvar. Vi måste alla bli medvetna om vad vi gör, vad vi konsumerar och hur vi lever, säger Arthur Buchardt, som är byggherre. / Moelven
  Läs mer
 • Varmare klimat förändrar Skånes flora

  Etiketter: Klimat & Miljö
  En kartläggning av den vilda floran i Skåne visar att det är långt vanligare att arter minskar än att de ökar. Bland dem som trots allt ökar rör det sig i de allra flesta fall om invasiva arter som spridits av människor. Ett allt varmare klimat och förändringar i jordbruket lyfts fram som orsaker till förändringarna. / Lunds universitet
  Läs mer
 • Arter i norr mer utsatta för klimatförändringar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  För första gången lägger forskare fram hypotesen att djur som lever i klimatzoner på behörigt avstånd från såväl polerna som tropikerna har störst nytta av att kunna acklimatisera sig till förändringar i klimatet. Resultaten går på tvärs med tidigare forskning på området. / Lunds universitet
  Läs mer
 • Allmänheten skeptisk till klimatmanipulering – liksom forskarna

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Vad vet allmänheten om klimatmanipulering och vad tycker man om det man vet? Det frågade sig forskare från Linköpings universitet, tillsammans med forskare från Japan, USA och Nya Zeeland. / Linköpings universitet
  Läs mer
 • Kostnadseffektiv naturvård underskattad klimatåtgärd

  Etiketter: Skog
  Enligt en ny studie av Forest Carbon Science vid The Nature Conservancy har vi underskattat naturens roll i att tackla klimatförändringarna. Avverkning av skogar står för 8-10 procent av världens totala kolutsläpp, samtidigt kan kostnadseffektiva naturliga klimatåtgärder stå för över en tredjedel av det nödvändiga arbetet för att hålla världen under 2˚C varmare innan år 2030. / Natursidan
  Läs mer
 • Skogen och det nya klimatet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Klimatförändringarna innebär att skogsägare i norra Sverige får en positiv tillväxtökning av skogen. Men skadeinsekter, stora mängder blötsnö, ökad risk för vårfrost och brist på tjäle ökar också. Sammantaget blir detta ett kraftigt hot mot tillväxten. Det gäller därför att skaffa kunskap för att både kunna möta och mota klimatförändringarnas effekter. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Så klarar skogen klimatförändringen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Filmen Så klarar skogen klimatförändringen handlar om hur skogen i Sverige påverkas av klimatförändringarna och om hur vi kan motverka skador. Filmen vann andrapris för miljöfilmer vid den internationella filmfestivalen The Cannes Corporate Media & TV Awards. / SLU
  Läs mer

Sidor