klimatförändring

 • Gränserna för naturtyper förskjuts allt fortare när temperaturen ökar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I slutet av vårt århundrade kan i värsta fall så mycket som en femtedel av all landyta ha bytt klimatzon. Och ju varmare det blir desto mer accelererar förändringstakten. / SR P1
  Läs mer
 • Hur påverkas min skog av klimatförändringar?

  Etiketter: Skog
  Hushållningssällskapet i Jönköping, tillsammans med andra Hushållningssällskap i landet, har blivit beviljade medel från Jordbruksverket för att genomföra ett nationellt projekt kring klimatförändringar i skogen. Projektet heter ”Gradvis, klimatoptimering av svenskt skogsbruk” och syftar inledningsvis till att sammanställa forskning och ge konkreta råd som ska kunna användas av skogsägare, rådgivare, beslutsfattare eller vem som helst som är intresserad av frågan. / Webfinanser
  Läs mer
 • Flexibel hybridlärk trotsar klimathotet

  Etiketter: Skog
  Sveaskog, SLU och Skogforsk har utvärderat 130 hektar hybridlärkplanteringar som utförts de senaste 10 åren på Sveaskogs marker i södra Sverige. Lärkens förmåga att överleva på både bördiga och svagare marker gör den till ett intressant trädslag inför en osäker framtid med nya klimatförutsättningar. Dessutom har den kort omloppstid. / Sveaskog
  Läs mer
 • Varmare planet förändrar Sörmland

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Torkkatastrofer och skyfall runtom i världen kopplas till en varmare planet men klimatförändringarna kommer också att påverka oss i Sörmland. Kaj Hellner är biträdande landskapsarkitekt på länsstyrelsen och där har man med hjälp av data från SMHI och Statens Geotekniska Institut tittat på hur klimatförändringarna kommer att påverka Sörmland. / SR P4 Sörmland
  Läs mer
 • Klimatförändringar orsakade många av istidens utdöenden

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Människors jakt på föda har hittills ansetts vara den största orsaken till många större däggdjurs utdöende vid istidens slut. Men snabba växlingar mellan varma och kalla perioder kan ha varit en ännu större orsak som fått hela ekosystem att kollapsa, visar ny forskning vid Naturhistoriska riksmuseet. / Forskning.se
  Läs mer
 • Klimatförändringar: Att tro på och uppleva resulterar i anpassning

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Att kommunicera klimatförändringar och anpassning av europeiskt skogsbruk till klimatförändringarna är en utmaning. Förmågan till anpassning har hittills förståtts som hur träden och skogsekosystemen kan anpassa sig till klimatförändringarna och vilka socio-ekonomiska faktorer som styr hur vi anpassar vårt brukande av skogen. / SLU
  Läs mer
 • Informerade om skogen i framtiden

  Etiketter: Skog
  Vad händer med skogen när det blir varmare och hur gör man med avtal? Svaren på detta har Roger Eriksson och Anna Bergqvist från Skogsstyrelsen. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Delta i Skogsstyrelsens konferenser om klimatet och Skogsriket

  Etiketter: Skog
  Klimatförändring – hot eller möjlighet för skoglig mångfald? Konferens 23-24 oktober 2012 på Quality Airport Hotel Arlanda, Arlandastad med föreläsningar och fältbesök. Moderator för konferensen: meteorolog Tone Bekkestad. Skogsriket- från ord till handling. Konferens 31 oktober-1 november 2012 på Hotell Lappland i Lycksele. Genom seminarier och workshop lyfter konferensen fram skogens möjligheter och idéer för att skapa jobb och utveckling i Västerbotten. Medverkar gör Landsbygdsminister Eskil Erlandsson, vik. landshövdingen i Västerbotten Birgitta Heijer och Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fjällbjörken en miljöbov

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Fjällbjörkens spridning kan snabba på klimatförändringarna, eftersom den påverkar marken så att mer koldioxid avges till atmosfären än vad björken själv binder ur den arktiska tundran. / SR Vetenskapsradion
  Läs mer
 • Klimatförändring – hot eller möjlighet för skoglig mångfald?

  Etiketter: Skog
  Välkommen till Landsbygdsprogrammets konferens om skogens mångfald och ädellöv med både föreläsningar och fältexkursioner på programmet. Tid: 23-24 oktober med start kl 10.00 dag 1 och avslutas 16.00 dag 2. Plats: Konferensen hålls på Quality Airport Hotel Arlanda, Cederströms slinga, Arlandastad / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor