klimatförändring

 • Skog och klimat - utökad information på Skogsstyrelsens webb

  Etiketter: Skog
  Skogen påverkar klimatet på olika sätt och spelar en viktig roll för att minska klimatförändringarna. Ökad tillväxt och ökade skaderisker gör att skogsbruket behöver anpassas till det ändrade klimatet. Läs mer på de nya klimatsidorna här på webbplatsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Tufft för skogen när klimatet förändras

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog, Stormfällning
  Sveriges skogar och deras ägare står inför stora utmaningar. Det mildare klimatet ökar riskerna för bl a insektsangrepp, stormskador och skogsbränder. Och om några decennier kan Mellansverige ha fått ett "skånskt klimat" utan tjälperiod, vilket ökar risken för markskador som kan frigöra kvicksilver som ligger bundet i marken. / SR P1 Vetandets värld
  Läs mer
 • IPCC-mötet avslutat - chatta med experterna

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Den 23–26 september 2013 möttes FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC, i Stockholm för att lägga fast och presentera nya slutsatser om klimatets förändring. I dag, fredagen den 27 september, ordnar IPCC en presskonferens för att presentera rapporten. Presskonferensen webbsänds via IPCC:s webbplats. Du kan ställa frågor till svenska klimatexperter under och efter presskonferensen kl. 10-14 via fliken "Klimatchatt". / Naturvårdsverket - IPCC
  Läs mer
 • Över 40 000 träd planteras på Teneriffa

  Etiketter: Skog
  Organisationerna Mirlo och Cabildo de Tenerife gör en gemensam satsning för att minska CO2-utsläppen. Planen är att plantera 43 000 träd. / tenerife.nu
  Läs mer
 • FN:s klimatpanel IPCC möts i Stockholm

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Den 23-26 september 2013 möts FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC, i Stockholm för att lägga fast och presentera nya slutsatser om klimatets förändring. 252 delegater från 110 länder deltar på mötet. Syftet är att slutligt ta ställning till en "Summary for policymakers", en kortfattad rapport med syftet att ge världens regeringar ett uppdaterat, robust och tydligt underlag för att förstå klimatets förändring. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Nu startar jakten på hösten

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö, Skog
  Nu kan du hjälpa forskare att kartlägga hur klimatförändringarna påverkar naturen. Sveriges lantbruksuniversitetet vädjar till allmänheten att skicka in bilder på gulnade löv som skvallrar om att hösten är på väg till Östergötland och resten av landet. / TV4
  Läs mer
 • Mer lövträd när klimatet förändras

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Att sprida riskerna och ha en välskött och vital skog är bästa sättet att gardera sig mot kommande klimatförändringar. Det säger Kjell Hedlund, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Uppsala. / Skogsland
  Läs mer
 • Trädplanteringar i öknen kan påverka klimatet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Att plantera träd i områden som idag är öken kan vara en möjlighet att minska effekterna av klimatförändringen, eftersom träden fångar upp koldioxid från atmosfären. Nu har tyska forskare visat att trädplanteringar längs med kusten i ökenområden, tillsammans med avsaltningsanläggningar, skulle kunna fungera bra. / SR Vetenskap & Miljö
  Läs mer
 • Träd är mer än industriråvara

  Etiketter: Skog
  Drygt 85 procent av Sveriges exportnetto kommer från skogsnäringen. Omkring 25 000 människor har sysselsättning inom skogsnäringen. I Norrlands inland skulle knappast någon kunna leva utan skog då detta skulle innebära en stor klimatförändring till ett kallare klimat. / st.nu
  Läs mer
 • Tips och råd i ett förändrat klimat

  Etiketter: Skog
  Hushållningssällskapet har fått bidrag för att starta ett projekt som ska sammanställa forskning om klimatförändringar i skogen samt ge konkreta råd till skogsägare och andra intresserade. Hushållningssällskapet har blivit beviljade medel från Jordbruksverket för att genomföra det nationella projektet ”Gradvis, klimatoptimering av svenskt skogsbruk”. Projektet syftar inledningsvis till att sammanställa forskning och ge konkreta råd som ska kunna användas av skogsägare, rådgivare och beslutsfattare. / energinytt.se
  Läs mer

Sidor