klimatförändring

 • ForskarFredags Höstförsök

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Drygt 10 000 elever har hjälpt forskare att förstå hur klimatet förändrar hösten. Hur vet träden när det är höst? Hur påverkar klimatförändringen växtsäsongens slut? Påverkas lövträd olika av ett förändrat klimat och hur skiljer sig trädens reaktioner åt mellan olika delar av landet? Finns det höst-gener? Hur kan vi använda satelliter för att följa höstens utveckling? / ForskarFredag
  Läs mer
 • Tufft för skogen när klimatet förändras

  Etiketter: Skog
  Den milda vintern har gjort det svårt för skogsbruket i norr, marken har inte tjälats och bär därför inte upp skogsmaskinerna. Detta ger en föraning kring de effekter som det allt mildare klimatet ger. Vetandets värld beger sig ut i skogen för att ta reda på hur skogen och skogsbruket kommer att påverkas av klimatförändringen. Reportaget har tidigare sänts den 1 oktober 2013./ Vetandets Värld - Sveriges Radio
  Läs mer
 • Stormskadorna har ökat

  Etiketter: Stormfällning
  Skogsstyrelsen har samlat information om stormskador sedan 1927, och uppgifterna tyder på att stormskadorna har blivit allt vanligare. Det kan finnas flera orsaker. Klimatet har ändrats med mildare och blötare vindar, vilket gör skogen mer stormkänslig. Skogen har också bytt skepnad, särskilt i Götaland. Den stående volymen har ökat, och granen har allt större andel. Trakthyggesbruket som började införas på 1950-talet ökar också risken, då vinden får fart mot hyggeskanter och kan fälla skog innanför den. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Se framtidsmässan live!

  Etiketter: Klimat & Miljö
  På söndag den 23 februari arrangerar Svenska Jägareförbundet tillsammans med LRF (Lantbrukarnas riksförbund) och Södra Skogsägarna en framtidsmässa med fokus på ett klimat i förändring. Här kan du se mässan live! Sändningen börjar på söndag kl 13.00. / Jägareförbundet
  Läs mer
 • Klimateffekten drabbar ojämnt i Västerbotten

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Klimatförändringarna blir större i norra Sverige än på många andra håll. Om jordens medeltemperatur stiger med 2 grader så kan Västerbotten räkna med 4-5 grader varmare. Men riskerna med ett varmare klimat ser väldigt olika ut i olika delar av länet. / SR P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Ambitiösa klimatmål förutsätter en konkurrenskraftig skogsindustri

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi
  Det förslag till nya mål för energi- och klimatpolitiken till 2030 som EU-kommissionen idag har presenterat innehåller ett bindande mål om minskade klimatutsläpp med 40 procent. Ökad användning av förnybar råvara och en fortsatt livskraftig skogsindustri är en förutsättning för att nå klimatmålen. Därför är det avgörande att en offensiv klimatpolitik förenas med konkurrenskraftiga villkor för svensk skogsindustri. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Ambitiösa klimatmål förutsätter en konkurrenskraftig skogsindustri

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi
  Det förslag till nya mål för energi- och klimatpolitiken till 2030 som EU-kommissionen idag har presenterat innehåller ett bindande mål om minskade klimatutsläpp med 40 procent. Ökad användning av förnybar råvara och en fortsatt livskraftig skogsindustri är en förutsättning för att nå klimatmålen. Därför är det avgörande att en offensiv klimatpolitik förenas med konkurrenskraftiga villkor för svensk skogsindustri. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Kaffeodlare arbetar mot klimatförändringar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  218 Rainforest Alliance-certifierade kaffeodlingar har blivit verifierade enligt Sustainable Agriculture Networks (SAN) klimatmodul. Klimatmodulen hjälper odlare att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser, ökar inlagringen av kol i odlingarna och ökar odlingarnas förmåga att stå emot klimatförändringarnas effekter. / Rainforest Alliance
  Läs mer
 • Varmare klimat påverkar skogsvägar

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen anordnar nu kurser i hur skogsägare kan anpassa skogsbilvägarna till ett varmare klimat. / ATL
  Läs mer
 • Debatt: Att bruka skogen är klimatsmart

  Etiketter: Skog
  FN:s klimatpanel­, IPCC, presenterade vid sitt möte i Stockholm­ nyligen en rapport om klimatförändringar­na. Rapporten, som arbetats fram av flera hundra forskare från hela världen, visar tydligt att människan påverkar klimatet. Nu är det hög tid att ta tag i skogens möjligheter att bidra till lösningar. /
  Läs mer

Sidor