klimatförändring

 • Allt mer palmolja hotar världens regnskogar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Nya regler kräver att det nu tydligt måste framgå om livsmedel i EU innehåller det kontroversiella vegetabiliska fettet palmolja. Odlingen av oljepalmer expanderar kraftigt globalt och leder till skövling av regnskog med ökat tryck mot flera utrotningshotade djurarter. / SR Vetenskap & miljö
  Läs mer
 • Kunskap om klimatförändringar ger ökad trygghet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Projektet Skogsbruk i ett förändrat klimat har pågått i tre år och gett deltagarna ökad kompetens i hur de kan klimatanpassa åtgärder i skogen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Oenighet om regnskogsavverkning

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Brasiliens regering säger att takten på avverkningen av regnskogen i landet har sjunkit med 18 procent, och avfärdar färska rapporter om en kraftig ökning. / SvD
  Läs mer
 • Klimathotet ökar trycket på skogen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Europas skogar utsätts för ett allt hårdare tryck i form av bränder, stormfällda träd och utbrott av skadeinsekter - och det kommer att bli värre i klimatförändringarnas spår, enligt en ny studie./ ATL
  Läs mer
 • Skolbarn hjälper forskare förstå klimateffekter!

  Årstiderna förändras när klimatet blir varmare. Vårtecknen kommer tidigare, men hur det blir med hösttecknen är forskarna mer osäkra på. I höst kan skolelever över hela landet hjälpa forskarna att förstå hur höstträden kommer att påverkas av klimatförändringen. Anmälan ska göras senast den 25 augusti. / SLU
  Läs mer
 • Seminarium om klimatanpassning i Almedalen den 1 juli

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Hur anpassar vi Sverige till en varmare värld? Det är temat för ett seminarium som hålls i Almedalen, den 1 juli kl 9 - 12. Bland annat diskuteras vilka konsekvenser omvärldsförändringar får för oss i Sverige, till exempel när det gäller livsmedelsförsörjning, smittspridning eller säkerhetspolitik. / SMHI
  Läs mer
 • Forskare fick hjälp av 10 000 elever

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den blomstertid nu kommer … allt tidigare varje år. Ett varmare klimat medför tidigare vår och senare höst. Men hur påverkar en senarelagd höst de svenska ekosystemen? I ett massexperiment, Höstförsöket, hjälpte drygt 10 000 elever forskare att studera klimatförändringarnas effekt på hösten hos lövträd. / Vetenskap & allmänhet
  Läs mer
 • Brännande framtidsfrågor fäller gamla sanningar om skogen

  Etiketter: Skog
  Skogens framtid stakas ut av faktorer som ligger utanför den traditionella skogssektorn. Större frågor som klimatförändringar, befolkningstillväxt och energisituationen kommer att få allt större inflytande. Det kräver att skogsnäringen bryter invanda mönster, skriver Erik Westholm, som har studerat den svenska skogens framtid. / Extrakt
  Läs mer
 • Ökning av skogsbränder hotar Amazonas skogar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Ett varmare klimat leder till fler skogsbränder. Forskare oroar sig över att ett ökat antal skogsbränder hotar trädens överlevnad i Amazonas regnskogar. Långa perioder av värme och torka ökar risken för skogsbränder över världen. Men kalhyggen och bearbetning av marken kan också bidra till ökade risker. I en ny studie från forskare i Brasilien undersöks hur en ökad mängd skogsbränder i längden kan leda till att skogen till sist dör ut. / Svt Vetenskap
  Läs mer
 • Stockholmare får klimatinformation om sin dalaskog

  Etiketter: Skog
  Många skogsägare äger skog på annan ort än där de bor. I Dalarna ägs cirka 40 procent av skogsfastigheterna av personer som inte bor i samma kommun som fastigheten. Den 11 april arrangeras en träff för stockholmare som äger skog i Dalarna om hur deras skog berörs av klimatförändringar och möjligheterna med bioenergi. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor