klimatförändring

 • Vilken fastighet är mest värd i framtiden?

  Etiketter: Skog
  Du som har nästan bara granskog löper större risk att bli utsatt för skador till följd av klimatförändringarna. Se film om hur du kan påverka värdet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Hårt tryck på Nordens skogar

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Skogarna i norr kan på sikt komma att utsättas för hård press då den globala efterfrågan på naturresurser ökar samtidigt som klimatet förändras och det ställs allt högre krav på miljöhänsyn, enligt en ny bok om de nordiska skogarnas framtid. / SLU
  Läs mer
 • Savanner bromsar klimatförändringar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Tropiska regnskogar lyfts ofta fram som viktiga ur klimatsynpunkt eftersom de tar upp stora mängder koldioxid. Nu visar en ny studie att savanner också spelar en avgörande roll för att bromsa klimatförändringarna. / Fria Tidningar
  Läs mer
 • Tusen år gamla kalhyggen saknar fortfarande återväxt

  Etiketter: Skog
  Fjälldalar som kalhöggs för mer än 1 000 år sedan har fortfarande inte återbeskogats, trots att klimatet blivit varmare visar en ny studie av forskare vid SLU i Umeå och Silvermuseets forskningsinstitut INSARC i Arjeplog. Resultaten visar tydligt hur känsliga fjällens ekosystem är för störningar och att effekterna kan finnas kvar under väldigt lång tid. / Älvsbyn Just nu
  Läs mer
 • Klimatkonferensen Paris Climat 2015 (COP 21)

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Frankrike har mottagit det officiella utnämnandet som värdland för den 21 klimatkonferensen som äger rum i Paris 2015. Vilka är utmaningarna? Varför ställer Frankrike upp? / UNT
  Läs mer
 • Människan avskogade fjälldal redan för 1000 år sedan

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Fjälldalar som kalhöggs för 1 000 år sedan har fortfarande inte återbeskogats, trots att klimatet blivit varmare visar ny studie. Huggningar av fjällbjörk i en zon närmast kalfjället för byggnadsvirke och brännved ledde till avskogning under perioden 800 till 1100 e. Kr. och skogen har fortfarande inte kommit tillbaka 1000 år senare. Det visar en ny studie genomförd av forskare verksamma vid SLU i Umeå och vid vid Silvermuseets forskningsinstitut INSARC i Arjeplog. / SLU
  Läs mer
 • Viktig studie av hur klimatet påverkar biologisk mångfald

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö
  Hur påverkar klimatförändringar arters förekomst och utbredning? Det är en nyckelfråga i klimatdebatten som är svår att svara på utan information om artens naturliga variation. Nu kan forskare från Uppsala universitet för första gången ge en detaljerad bild av naturlig variation genom en stor studie som idag publiceras i den ledande vetenskapliga tidskriften Current Biology. / Uppsala Universitet
  Läs mer
 • Dansk skolklass vinner Stora nordiska klimatduellen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  "Hållbarhet är när du sparar till kommande generationer". Så enkelt kan det sägas, om man frågar den kommande generationen i danska Krogårdskolans klass 7.C. Klassen har precis vunnit den första rundan i Stora nordiska klimatduellen, det vill säga en lärandebaserad duell för 12-14-åringar i hela Norden, som handlar om att spara energi och lära sig om dagens klimatutmaningar. Klimatduellen ingår i de nordiska statsministrarnas gemensamma satsning "The Nordic Region - leading in green growth", ett initiativ för att främja Nordens gröna utvecklingspotential. / Nordiska rådet
  Läs mer
 • Klarar din skog att möta ett förändrat klimat?

  Etiketter: Skog
  Som skogsägare kan du, genom aktiva val i din skötsel av skogen, rusta din fastighet för att bättre klara framtidens klimat. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogens klimatråd - anpassat för din skog

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Skogens klimatråd heter Skogsstyrelsens senaste webbtjänst för att möta behovet av att planera skötsel av skogen utifrån klimatets förändring på sikt. - Vi vill erbjuda ett lättillgängligt ”dygnet-runt”-stöd för markägare som funderar på hur man kan anpassa sin skogsskötsel för att stå bättre rustad i ett förändrat klimat, säger skogskonsulent Anette Arvidsson, Skogsstyrelsen./ Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor