klimatförändring

 • Klarar din skog att möta ett förändrat klimat?

  Etiketter: Skog
  Skogen och skogsbruket kommer på ett påtagligt sätt att påverkas av de klimatförändringar vi står inför. Samtidigt som skogen kan komma att växa bättre i ett varmare klimat, ökar även riskerna för skador som till exempel insektsangrepp. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Vinnaren av Children’s Climate Prize 2016: Xiuhtezcatl Tonatiuh Martinez, USA

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Telge Energis nyinstiftade klimatpris; Children’s Climate Prize tilldelas Xiuhtezcatl Tonatiuh Martinez, USA. Vinnaren och samtliga finalister deltar vid prisceremonin den 24 november i Södertälje Stadshus med efterföljande bankett på Tom Tits Experiment. / Telge Energi
  Läs mer
 • BillerudKorsnäs får åter toppbetyg för världsledande klimatarbete

  Etiketter: Klimat & Miljö
  BillerudKorsnäs ledarskap för att motverka klimatförändringar uppmärksammans åter med en placering på CDP:s A-lista. CDP är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att förändra hur världen gör affärer för att därigenom förhindra skadliga klimatförändringar. / BillerudKorsnäs
  Läs mer
 • SCA utnämnt till världsledande i kampen mot klimatförändringar

  Etiketter: Klimat & Miljö, Pappersprodukter omger oss varje dag
  SCA, ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag, har utnämnts till global ledare för sina strategier och åtgärder för att motverka klimatförändringar av CDP, en internationell icke vinstdrivande organisation som arbetar för hållbara ekonomier. SCA kvalificerade sig även till CDP:s lista ”Climate A”. / SCA
  Läs mer
 • Skogsmarkens kolinlagring kan bli mindre än väntat i ett varmare klimat

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ökad upplagring av kol i skogsmark är troligen inte en lika effektiv klimatåtgärd som dagens klimatforskning förutsätter. I ett varmare klimat kan skogsmarkens mikrober nämligen inte utnyttja kolet lika effektivt, och då blir utsläppen av växthusgaser större. Detta visar Tobias Bölscher i en avhandling från SLU. / SLU
  Läs mer
 • Anpassning till förändrat klimat gynnar skogsbruket

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Kunskap om klimatförändringen ger skogsnäringen möjlighet att anpassa plantering av tallplantor. Klimatförändringen ger effekter på skogens förutsättningar att växa, och med rätt kunskap och verktyg kan planteringen anpassas till både dagens och förändrade klimatförhållanden. / SMHI
  Läs mer
 • Klimatförändringar studeras i brett perspektiv

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Vad händer med vatten- och markförhållanden, ekologi och biologisk mångfald? Och hur påverkas växt- och djurarter när temperaturen stiger? Forskarna vid Ekoklim söker svaren. / Stockholms universitet
  Läs mer
 • Elevers forskning får kungligt stöd

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I höst kommer skolelever att hjälpa forskare att studera biologisk mångfald, höstlöv och klimatförändringens effekter. Det är SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, som bjuder in till Höstförsöket, där elever och deras lärare får delta i riktig forskning. Eleverna kommer att dokumentera förändringen av höstlövens färger och räkna insekter på ekar. / SLU
  Läs mer
 • Vad styr skogsägarnas beslut i klimatförändringsfrågor?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Är det skogsägares utbildning eller värdeprofiler (vad de tycker om och sätter värde på i samband med skog och skogsägande) som förklarar deras anpassning till klimatförändringar? / SLU
  Läs mer
 • LEDARE: "Det småpratas vid en avgrund"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  "Det är häpnadsväckande och absolut skrämmande att man får leta så länge i medierna efter artiklar och inslag som kopplar samman den gigantiska skogsbranden i Kanada med de pågående klimatförändringarna. Frågan är om det inte liknar en regelrätt förträngning, psykologisk och politisk på en och samma gång." Det skriver Göran Greider i en ledare./ ETC
  Läs mer

Sidor