klimatförändring

 • Läget för fåglarna i barrskogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett förändrat klimat gör att tre av de vanligaste fågelarterna i granskogen riskerar att försvinna eller blir väldigt ovanliga. Ett relativt litet inslag av lövträd i granskogen kan avsevärt gynna fågellivet. Det är två av flera resultat från pågående forskning om barrskog och fåglar i södra Sverige. / Instutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
  Läs mer
 • Träbyggande motarbetar klimatförändringarna genom lagring av koldioxid

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Byggsektorn står för upp till 30 procent av de globala utsläppen av växthusgaser årligen, och har därför en viktig roll att spela i arbetet med att dämpa klimatförändringarna. Att bygga med trä är en del av problemets lösning, eftersom trä är det enda konstruktionsmaterial som lagrar koldioxid. Träprodukter, som Kerto® LVL, har ett förvånansvärt litet koldioxidavtryck under sin livscykel och kan användas i praktiskt alla typer av byggnader för att lagra koldioxid. / Metsä Wood
  Läs mer
 • Skogens förmåga att dämpa klimatförändringen ifrågasätts

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö
  Huruvida skogar tar upp eller släpper ut koldioxid tycks vara en mer komplicerad fråga än forskarna har trott. Det visar David Hadden i en avhandling från SLU. När han mätte flöden av koldioxid i olika typer av skogsbestånd fick han resultat som går på tvärs mot flera vedertagna uppfattningar. Bland annat gav både produktionsskogar och urskogar ifrån sig relativt stora mängder koldioxid till atmosfären under stora delar av mätperioden. / SLU
  Läs mer
 • Varmare klimat – en iskall nyhet?

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Hur rapporterar svenska medier om klimatförändringarna? Vem hörs mest i debatten? Vilken effekt har Trump på klimatet? Har klimatskeptikerna blivit synligare? Välkommen till årets rapportsläpp med paneldiskussion och frukost den 21/2 i Stockholm. /Tankesmedjan Fores
  Läs mer
 • Samhällen bestående av högt specialiserade mikrober mer känsliga för klimatförändringar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En ny studie från SLU visar att mikrobsamhällena i närliggande biotoper, från barrskogen ner i insjöns vatten, är i hög grad uppbyggda av specialiserade mikroorganismer, och endast i ringa utsträckning av anpassningsbara generalister. Detta riskerar att göra dessa samhällen mycket känsliga för klimatförändringar. / SLU
  Läs mer
 • Globalisering och klimatförändringar banar väg för invasion och massdöd

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I en ny litteraturstudie från SLU illustreras hur bristen på samevolution mellan värdträd och miljö, lika väl som den mer omtalade mellan värdträd och patogen, möjliggör dramatiska invasioner av främmande sjukdomsspridare. / SLU
  Läs mer
 • Klimatet inte enda förklaringen till fluktuationer i antalet renar

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Exploatering av naturresurser såsom skogsbruk, oljeutvinning och skötselmetoder kan ha snabbare och större påverkan på renpopulationer än klimatförändringar. Det visar en studie ledd av Alessia Uboni, postdoktor vid Umeå universitet. Effekten av global uppvärmning bör dock inte glömmas bort eller underskattas, eftersom renar är anpassade för kyla och därför känsliga för temperaturökningar. / Umeå Universitet
  Läs mer
 • 4 200 ton koldioxid när gävleborgarna eldar plast

  Etiketter: Bioenergi
  Gävleborgarna lämnade under 2015 in i genomsnitt 7,4 kg plastförpackningar för återvinning, medan merparten av all plast eldas upp och bidrar till klimatförändringarna. – Det går alldeles utmärkt att göra plast av biomassa istället för av fossil olja, dvs att förvandla svenska granar och tallar till allt från pet-flaskor till plastpåsar, säger Rickard Andersson från Valmet. / Svt Gävleborg
  Läs mer
 • Global uppvärmning kan leda till stegrad klimatförändring

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Den globala uppvärmningen kommer att förstärka klimateffekterna visar en ny världsomfattande studie där forskare från SLU medverkar. Kol som lagrats i marken i kalla områden där nedbrytningen är långsam avges när marken värms upp. / SLU
  Läs mer
 • Svenska forskare i nytt klimatinitiativ

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I dag lanserar Vi-skogen, SLU Global, SIANI och Focali Agroforestry Network. Att kombinera trädplantering och hållbart jordbruk, så kallad agroforestry, har på senare år lyfts fram som en metod för en stark utveckling i fattiga länder, där klimatförändringarna redan är kännbara. / ATL
  Läs mer

Sidor