klimatförändring

 • 13 miljoner kronor till forskning mot skogsskador

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I ljuset av pågående klimatförändringar behöver vi stärka skogsbruket i regionen så att råvaruförsörjningen inte hotas av ökande skogsskador från bland annat granbarkborre och bastborrar. Mittuniversitetet får nu 6 miljoner kronor ur EU:s strukturfonder för forskning om skogsskador och projektet har en total budget på 13 miljoner kronor. / Mittuniversitet
  Läs mer
 • Dags att ta fram kompassen

  Etiketter: Forestry
  Klimatet förändras snabbt och för oss i Sverige innebär det att vi kan förvänta oss stora kast mellan häftiga stormar, kraftiga torrperioder och extrema skyfall. I ledaren anser Pär Lärkeryd att regeringen nu måste ta fram kompassen och visa vägen mot en framtida konkurrenskraftig skogsnäring, så att Sverige kan lägga in en högre växel i den globala klimatkampen. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Skogens klimatråd

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Skogen och skogsbruket påverkas påtagligt av de klimatförändringar vi står inför. Samtidigt som skogen kan komma att växa bättre i ett varmare klimat, ökar även riskerna för skador som till exempel insektsangrepp. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Utan långsiktiga mätningar är vi svarslösa när klimatet förändras

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Parallellt med årliga rapporter om rekordtemperaturer i arktiska områden har en rad mätstationer som följer sötvattensflödena i dessa områden lagts ned. Om denna trend fortsätter blir det snart omöjligt för oss att ta fram vetenskapliga underlag inför klimatpolitiska beslut. Det skriver SLU-forskaren Hjalmar Laudon och kollegor från Skottland, Kanada och USA i ett debattinlägg i tidskriften Nature Geoscience den 2 maj. / SLU
  Läs mer
 • Phytophthora - ett snabbt växande hot mot svensk skog

  Etiketter: Skog
  Klimatförändringarna skapar bättre och bättre förutsättningar för växtskadegöraren Phytophthora att vinna mark i Sverige. Läs om det växande hotet - och hur vi kan hantera det! - i ”Hantering av Phytophthora i sydsvenska lövskogar”, en färsk rapport från SLU och Skogssällskapet. / SLU
  Läs mer
 • Unik studie om rennäringens betydelse

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Ökad kunskap om vad som påverkar utvecklingen av vår särpräglade fjällvärld i spåren av de pågående klimatförändringarna är livsnödvändig för ett proaktivt agerande. Inte minst med tanke på att ekosystemen i fjällandskapet är särskilt temperaturkänsliga. / Storslagen fjällmiljö
  Läs mer
 • Vårkollen – hur långt har våren kommit?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Klimatförändringen har tydligt påverkat vårens ankomst. Under de senaste fem åren har vårtecknen kommit nästan två veckor tidigare än för hundra år sedan. Men olika arter och olika delar av landet påverkas olika. I Vårkollen vill Svenska botaniska föreningen veta hur långt våren kommit i olika delar av landet. / SLU
  Läs mer
 • Brasilien söker innovationer och internationella samarbeten på Elmia Wood

  Etiketter: Skog
  Skogen är en av de viktigaste näringarna i Brasilien, med mycket hög tillväxt. Men ett förändrat klimat med torka kan leda till minskad tillväxt av bland annat odlad eukalyptus och tall. / Elmia Wood
  Läs mer
 • Allmänheten stöder mer blandskog för att motverka klimatrisker

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Klimatförändringarna förväntas öka risken för stormskador och insektsangrepp i svenska skogar, men det finns motåtgärder. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet har undersökt vilka åtgärder som har stöd hos allmänheten. Det visade sig att det finns stor acceptans för att skapa en mer varierad skog och ta bort angripna träd, men inte för att använda bekämpningsmedel. / SLU
  Läs mer
 • Ny Sifo: Klimatet viktigaste samhällsfrågan för unga

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Klimatförändringarna är den viktigaste samhällsfrågan idag för unga mellan 16-25 år. Sex av tio tänker på klimatförändringen minst en gång i veckan och oroar sig över klimatets påverkan på framtiden. För befolkningen i sin helhet är andelen strax under hälften. Var femte ung kvinna är vegetarian av klimatskäl. Det visar Klimatbarometern 2017 som gjorts av Sifo. /WWF
  Läs mer

Sidor