klimatförändring

 • Kostnadseffektiv naturvård underskattad klimatåtgärd

  Etiketter: Skog
  Enligt en ny studie av Forest Carbon Science vid The Nature Conservancy har vi underskattat naturens roll i att tackla klimatförändringarna. Avverkning av skogar står för 8-10 procent av världens totala kolutsläpp, samtidigt kan kostnadseffektiva naturliga klimatåtgärder stå för över en tredjedel av det nödvändiga arbetet för att hålla världen under 2˚C varmare innan år 2030. / Natursidan
  Läs mer
 • Skogen och det nya klimatet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Klimatförändringarna innebär att skogsägare i norra Sverige får en positiv tillväxtökning av skogen. Men skadeinsekter, stora mängder blötsnö, ökad risk för vårfrost och brist på tjäle ökar också. Sammantaget blir detta ett kraftigt hot mot tillväxten. Det gäller därför att skaffa kunskap för att både kunna möta och mota klimatförändringarnas effekter. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Så klarar skogen klimatförändringen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Filmen Så klarar skogen klimatförändringen handlar om hur skogen i Sverige påverkas av klimatförändringarna och om hur vi kan motverka skador. Filmen vann andrapris för miljöfilmer vid den internationella filmfestivalen The Cannes Corporate Media & TV Awards. / SLU
  Läs mer
 • DEBATT: Blandskog är bättre för miljön och djurlivet - ändå ersätts den med barrträdsmonokulturer

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  "En varierad skog står bättre emot skador vid till exempel stormar, torrperioder och angrepp av både skadeinsekter och svampar som väntas i spåren av ett varmare klimat". Det vore bra om fler markägare, virkesuppköpare och andra skogliga administratörer tog fasta på det som experterna vid Skogsstyrelsen skriver, tycker debattören Stig-Olof Holm, styrelseledamot i föreningen Skydda skogen./ Dala-Demokraten
  Läs mer
 • Tusentals elever hjälper SLU-forskare förstå hösten

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I takt med att klimatet blir varmare dyker vårtecknen upp tidigare, men hösten verkar vara svårare att förstå. Nu har över 15 000 skolelever anmält sig till att hjälpa forskarna i det landsomfattande massexperimentet Höstförsöket. / SLU
  Läs mer
 • Debatt: Satsa på träden – och bekämpa fattigdom och klimatförändringar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  När Sida under hösten tar fram nya globala strategier för hållbar utveckling bör de understryka betydelsen av agroforestry – trädjordbruk. Det menar experter inom Agroforestry Network. / OmVärlden
  Läs mer
 • Klimatförnekelse stort problem även i Sverige

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Förnekelse av vetenskap om miljöproblem är omfattande och allvarlig och sträcker sig bortom klimatfrågan och debatten i USA. Det menar en grupp KTH-forskare efter att i en stor studie gått igenom den samlade forskningen om vetenskapsförnekelse under de senaste 25 åren. / KTH
  Läs mer
 • Om klimatförändringar i nya Miljötrender från SLU

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Redan nu finns en hel del kunskap som stöd både för att mota och möta ett förändrat klimat. I senaste numret av Miljötrender från SLU kan du bland annat läsa om: framtidens Östersjö, skogens klimatnytta, naturliga myrars klimatpåverkan, om hur jordbruket möter ökad torka och väta och om näringsfattigare arktiska vatten. Läs också om hur man med konstnärliga metoder kan vidga kunskapen om kommande klimatförändringar. / SLU
  Läs mer
 • Brukad skog bäst för klimatet

  Etiketter: Skog
  Missa inte skogens nytta för alla träd. Att sluta avverka för klimatets skull är knappast den hållbaraste linjen. / Borås tidning
  Läs mer
 • Vildare väder att vänta

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Enligt SMHI:s klimatexpert Gunn Persson kommer framtidens väder att bli både varmare och blötare samtidigt som havsnivåerna fortsätter att stiga. Växthuseffektens uppvärmning av vår planet ändrar både de nederbörds- och temperaturförhållanden som vi nordbor är vana vid att ha. Den utvecklingen påverkar såväl skog som människor. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer

Sidor