klimatförändring

 • Skogsprojekt för att motverka klimatförändringarna hotar lokala ekosystem i Etiopien

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Att öka mängden skog i utvecklingsländer med syfte att motverka klimatförändringarna har inte enbart positiva effekter, visar en ny studie som Stockholms universitet genomfört i södra Etiopien och som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Global Change Biology. Det kan också innebära ett hot mot biodiversiteten och alpina växters överlevnad. / Stockholms universitet
  Läs mer
 • EASAC bekräftar fyrdubbling av extrema väderfenomen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I en ny uppdatering från EASAC, the European Academies' Science Advisory Council, bekräftas att extrema väderfenomen har ökat med fyra gånger de senaste 36 åren. ”Extreme weather events in Europe: Preparing for climate change adaption: an update on EASAC’s 2013 study”, offentliggörs i dag. / Kungliga Vetenskapsakademin
  Läs mer
 • Skogens nytta för människan kartlagd – här är listan

  Etiketter: Skog
  Ren luft, timmer, bär, viltkött, massaved, biobränsle, en motkraft i klimatförändringen… För första gången har Skogsstyrelsen sammanställt listan på de viktigaste tjänster som skogen erbjuder oss människor. Samtidigt behövs insatser för att säkra upp att skogen kan fortsätta leverera. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Tagellavar missgynnas av varmare och blötare klimat

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kombinationen av lite vatten inuti laven och mycket vatten på ytan är en viktig förklaring till tagellavars framgång i våra nordliga skogar, vilka är relativt regnfattiga. Nya forskningsrön från Umeå universitet visar att tagellavar har egenskaper som gör att de inte tål att vara blöta under längre perioder. Resultaten är publicerade i tidskriften Fungal Ecology. / Umeå universitet
  Läs mer
 • Här kan växter gömma sig från ett varmare klimat i skogen

  Etiketter: Skog
  Global uppvärmning hotar växter anpassade till svalare temperaturer. Ett internationellt team med forskare från Stockholms universitet, Marseille och Helsingfors har tagit reda på var lokalt kallare platser i skogen finns, där dessa växter kanske kan överleva. Resultaten kan bidra till att förstå klimatförändringarnas effekter på skogens biologiska mångfald, och vad förändrat skogsbruk kan göra för att skydda den. / Stockholms universitet
  Läs mer
 • "För att bekämpa klimatförändringarna måste vi ta skogen till hjälp"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  DEBATT. Skogens bidrag till klimatarbetet skulle kunna fördubblas. För att frigöra potentialen hos EU:s skogar krävs rätt incitament för att stödja beskogning, skogsbruk och att fossilbaserade produkter byts ut mot skogsbaserade lösningar, skriver Marc Palahí, chef för Europeiska skogsinstitutet. / Altinget
  Läs mer
 • Tar Parisavtalet på allvar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  – Utsläppen av växthusgaser och temperaturhöjningen är på allvar. Vi måste alla bli medvetna om vad vi gör, vad vi konsumerar och hur vi lever, säger Arthur Buchardt, som är byggherre. / Moelven
  Läs mer
 • Varmare klimat förändrar Skånes flora

  Etiketter: Klimat & Miljö
  En kartläggning av den vilda floran i Skåne visar att det är långt vanligare att arter minskar än att de ökar. Bland dem som trots allt ökar rör det sig i de allra flesta fall om invasiva arter som spridits av människor. Ett allt varmare klimat och förändringar i jordbruket lyfts fram som orsaker till förändringarna. / Lunds universitet
  Läs mer
 • Arter i norr mer utsatta för klimatförändringar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  För första gången lägger forskare fram hypotesen att djur som lever i klimatzoner på behörigt avstånd från såväl polerna som tropikerna har störst nytta av att kunna acklimatisera sig till förändringar i klimatet. Resultaten går på tvärs med tidigare forskning på området. / Lunds universitet
  Läs mer
 • Allmänheten skeptisk till klimatmanipulering – liksom forskarna

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Vad vet allmänheten om klimatmanipulering och vad tycker man om det man vet? Det frågade sig forskare från Linköpings universitet, tillsammans med forskare från Japan, USA och Nya Zeeland. / Linköpings universitet
  Läs mer

Sidor