klimatförändring

 • Klimatförändring – hot eller möjlighet för skoglig mångfald?

  Etiketter: Skog
  Välkommen till Landsbygdsprogrammets konferens om skogens mångfald och ädellöv med både föreläsningar och fältexkursioner på programmet. Tid: 23-24 oktober med start kl 10.00 dag 1 och avslutas 16.00 dag 2. Plats: Konferensen hålls på Quality Airport Hotel Arlanda, Cederströms slinga, Arlandastad / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Biologisk bekämpning mot Phytophthora möjlig

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under senare år har man rapporterat om att stora ekar och bokar försvagas och dör i skogar och parker på grund av klimatförändringarna. Men unga träd i plantskolor skulle kunna skyddas mot algsvampar med ett biologiskt alternativ. Forskare vid SLU i Alnarp behandlade Phytophthora-infekterade ekplantor med biotensider från en jordbakterie, Pseudomonas koreensis. / SLU
  Läs mer
 • Kommunledare tar inte klimatet på allvar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  En enkätundersökning bland svenska kommunchefer och kommunpolitiker visar att 70 % antingen förnekar eller är osäkra på om klimatet förändras p.g.a. människans påverkan. 9 % klassades som klimatförnekare. Dessa fanns mest bland män och i mindre kommuner. / FOI (laddas ned som pdf-fil)
  Läs mer
 • Klimatförändringen påverkar växter mer än man tidigare trott

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Vetenskapliga experiment verkar dramatiskt ha underskattat hur växter svarar på klimatförändringen. Den slutsatsen drar ett forskarlag, där bl a SLU-forskaren Kjell Bolmgren ingår, och som analyserat ett 50-tal växtstudier från fyra kontinenter. Studien, som publiceras denna vecka i tidskriften Nature, fann att tidigareläggningen av lövsprickning och blomning verkar vara mycket större än vad som uppskattats från experimenten. Denna typ av förändringar påverkar grundläggande egenskaper i ekosystemen, såsom utbyten av växthusgaser, vattenflöden, tillväxt, pollenallergikers hälsa och samspel mellan växter och djur. / SLU
  Läs mer
 • Förändrat klimat drabbar skogsbruket

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Helt nya utmaningar väntar länets skogsägare när klimatet förändras mot fortsatt uppvärmning och allt större nederbördsmängder. Bättre tillväxt, men även stormskador, snöbrott, översvämningar, sork, insekter, svamp, vägproblem och dålig bärighet något av det som väntar enligt Skogsstyrelsens Per-Olov Ringnér. / Östersundsposten
  Läs mer
 • Färre granar i skogen i framtiden

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Länets skogsägare måste redan nu börja planera för ett varmare klimat när man ska planterar ny skog enligt Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsen. / SR P4 Jönköping
  Läs mer
 • Förnybar energi gynnas av ändrat klimat

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett varmare och blötare klimat kan gynna framtidens förnybara energikällor. Det är framförallt vattenkraft och biomassa som får bättre förutsättningar. Detta visar en ny analys som genomförts i samarbete mellan de nordiska och de baltiska länderna. / SMHI
  Läs mer
 • Skydda skogen vid klimatförändringar

  Etiketter: Skog
  Den 14 februari skickade Sverige en rapport och en handlingsplan till FN om hur vi kan bevara och skydda skogen och dess genetiska variation vid ett förändrat klimat. Variation av skogsträdens genetik är avgörande för skogsekosystemens långsiktiga överlevnad när klimatet förändras. / Regeringskansliet
  Läs mer

Sidor