klimatförändring

 • Effekter av klimatförändringarna

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Ökad tillväxt är en effekt av klimatförändringarna. Samtidigt ökar olika risker. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fortsatt finansiering för världsledande forskning vid SLU om klimatförändringar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Vetenskapsrådet (VR) beslutade nyligen att man beviljat 10 miljoner kronor per år 2021-2024 till fortsatt finansiering av forskningsinfrastruktur för forskning om växthusgaser och klimatförändringar. / SLU
  Läs mer
 • WWF: Agera innan 1 miljard människor påverkas av klimatförändringar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Nya IPCC-rapportens budskap är tydligt: vi måste agera nu för att snabbt minska utsläppen och stärka den biologiska mångfalden. Annars kan så många som 1 miljard människor påverkas av de höjda havsnivåerna redan år 2050. Att skydda den biologiska mångfalden och stärka motståndskraften i havens ekosystem, menar Världsnaturfonden WWF, är kraftfulla åtgärder för att motverka effekterna av klimatförändringarna. / WWF
  Läs mer
 • Trädplantering – ingen universallösning för klimatet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I somras publicerades en uppmärksammad forskningsstudie om hur trädplantering kan bidra till att rädda klimatet. Men många forskare har kritiserat trädplantering som en problematisk metod, som istället riskerar att ta fokus från att vi drastiskt måste minska utsläppen om vi ska klara klimatet. Hållbarhetsforskaren Wim Carton förklarar vad det finns för nackdelar med storskaliga trädplanteringar. / Lunds universitet
  Läs mer
 • Skånes ädla lövskogar och klimatförändringar på skogsdag

  Etiketter: Skog
  Välkommen till Ädellövskogsdagen på Ullstorp, här får du inspiration, råd och tips vad gäller skötsel av ädellövskog! Vi tar bland annat upp olika aspekter av naturlig föryngring i bokskog, röjning och klykklippning i ekföryngring, plantering av ek i burar samt visar vad generell hänsyn i ädellövskogsbruket innebär. Du får också information om ekonomiskt stöd till ädellövskogsbruk. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nya mål ska göra skogen mer klimatanpassad

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Skogsstyrelsen har nu inlett arbetet med att för första gången ta fram mål för hur skogsbruket kan klimatanpassas. Ny kunskap och insikter från forskning och diskussion ska konkretiseras för att motverka problem som högst sannolikt blir värre om ingenting görs, som till exempel barkborreangrepp och erosionsskador./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Så svarar svenska växter på klimatförändringar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det svenska klimatet blir varmare och blötare. Nu visar en studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och University of York hur växtligheten har reagerat på förändringarna. Med hjälp av historiska data har forskarna sett att floran i ökande grad består av arter som gynnas av de nya förhållandena. / Forskning.se
  Läs mer
 • Ljus idé för att beräkna tillväxt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nya metoder att beräkna trädens tillväxt ökar precisionen och gör det lättare att förutse effekterna av ett förändrat klimat. / SLU Skog Alnarp
  Läs mer
 • Ta mer skog i bruk

  Etiketter: Klimat & Miljö
  DEBATT. För att möta klimatförändringarna krävs att Sverige ökar sin skogsproduktion – både för att binda koldioxid...<br /> / Dagens industri
  Läs mer
 • Bristande riskbedömning riskabelt för skogsägarna

  Etiketter: Skog
  Skogsägarna gör i allmänhet ingen riskbedömning av klimatförändringar och skogsskador, konstaterar Sofia Höglund efter ... / Land Skogsbruk
  Läs mer

Sidor