klimatförändring

 • Klimatförändringen blir ny universitetsutbildning

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Hur ser förutsättningar och villkor ut för en långsiktigt hållbar utveckling under den pågående klimatförändringen? Det är en av kärnfrågorna i den nya utbildning kring klimatförändring, politik och samhällsutveckling som lanseras inför höstterminen 2021. "Vi ska utbilda medvetna och kritiskt tänkande beslutsfattare och ge dem kunskaper för att kunna utforma hållbara lösningar till några av de mest allvarliga problem som vårt samhälle idag står inför", säger Stefan Linde, programansvarig och lektor i statsvetenskap. / Mittuniversitetet
  Läs mer
 • Genetisk forskning ska hjälpa regnskogar klara klimatförändringar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Tropiska regnskogar har en unik förmåga att lagra stora mängder koldioxid. Att återställa förstörd regnskog är därför viktigt för hela planeten. För att detta arbete ska bli framgångsrikt har forskare nu undersökt träds genetiska variation och sett vilka träd som klarar ett allt torrare och varmare klimat. / SLU
  Läs mer
 • Renarna anpassar sin användning av tundran till landskapets struktur

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Klimatförändringarna leder till en ökad grönska och förbuskning av den arktiska tundran. En viktig fråga är hur renar kan påverka denna utveckling. Enligt en ny internationell studie klarar renarna att hålla tillbaka lågvuxna buskar genom bete och tramp, men inte etablerade högre buskage. / SLU
  Läs mer
 • Klimatförändringarna och Jämtland - två exempel

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Den globala temperaturökningen får störst effekter där det idag är som kallast. Rennäringen påverkas och trädgränsen flyttas. Under det digitala seminariet Klimat och kulturarv den 2 september kommer två exempel från Jämtland att diskuteras. Konferensen är öppen, kostnadsfri och kan följas via Zoom. / Riksantikvarieämbetet
  Läs mer
 • Klimatförändringarna får träden att “vandra” upp i fjällen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Våra svenska träd innehåller en unik nyckel till klimathistorien, och de har börjat förflytta sig uppåt. Spela videon för att höra forskaren Björn Gunnarson berätta om klimatförändringarnas effekter på träden i de jämtländska fjällen. / SR Sameradion
  Läs mer
 • Så klarar skogen klimatförändringen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  En vaksam bilist upptäckte sjuka tallar längs vägen från Arlanda. Det visade sig vara ett större utbrott av svampen Diplodia pinea som dödar träd. Ett varmare klimat gör att svampen fått fäste i Sverige. / Bitzer
  Läs mer
 • Drastiskt förändrad flora i Skåne

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Studier från Lunds universitet pekar på att floran i Skåne förändrats drastiskt under 1900-talet och fram till idag. Den största minskningen av artrikedomen kan ses i skogsbygderna i norra och mellersta delarna av Skåne. - Jag blev förvånad av att det är klimatförändringen som har påverkat mest, säger forskaren Torbjörn Tyler vid Lunds universitet. / Lunds universitet
  Läs mer
 • Stigande temperaturer påverkar våtmarker och rubbar vattenbalansen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I ett framtida varmare klimat kommer avdunstningen från norra halvklotets våtmarker att öka betydligt mer än vad som tidigare varit känt. Det visar en internationell studie där forskare från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet deltagit. Den nya upptäckten ger oss viktig kunskap kring hur den globala vattenbalansen kommer att påverkas i framtiden. / Lunds universitet
  Läs mer
 • Förutsäger skogstillväxt under klimatförändringar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Tre forskare delar på Marcus Wallenbergpriset 2020 för en modell, som förutsäger skogstillväxt i ett föränderligt klimat. Satellitbilder kan skala upp modellen för att visa hur nya miljöförhållanden påverkar världens skogar. / MWP
  Läs mer
 • Klimatförändring utan anpassning kan ge miljardförluster för skogsbruket

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Klimatförändringarna kan leda till flera miljarder i förluster årligen fram till 2050 om inte skogsbruket anpassar sig. Det visar en sårbarhetsanalys som Skogsstyrelsen i dag lämnar över till regeringen. Stormarnas effekter, bränder och angrepp av till exempel rotröta och granbarkborre kommer att öka. Därför presenteras samtidigt ett åtgärdspaket för att möta hoten. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor