klimatbetydlse

  • Debatt: Sverige som exempel har klimatbetydelse

    Etiketter: Klimat & Miljö
    När man uttrycker att vi måste gå till oss själva och göra det vi kan för att minska vår negativa påverkan på klimatet, då får man ofta höra att det har så otroligt liten betydelse vad vi gör här i Sverige...<br /> / Vasterbottens-Kuriren
    Läs mer