klimat

 • Tipping point för klimatet kan redan vara verklighet i Ostasien

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Klimatet i inre Ostasien kan ha nått en brytpunkt, där senare års övergång till onormalt varma och torra somrar kan vara oåterkallelig. Det visar en ny internationell studie med från forskare från Göteborgs universitet som nu publicerats i Science. / Göteborgs universitet
  Läs mer
 • Skogens kolbalans och klimatet

  Etiketter: Skog
  Skogen i Sverige gör stor klimatnytta. Den har minskat behovet av fossil energi och under lång tid lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd. Med högre tillväxt kan skogen göra ytterligare klimatnytta. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Svenska Trädbränsleföreningen: Är träd runda?

  Etiketter: Bioenergi
  Är träd runda? Ja det kan man undra efter att ha läst sommarens debattsidor om att bioenergi skulle vara lika dåligt för klimatet som att elda kol och olja. Lägger man dessutom en del av sin tid på att följa skogs- och bioenergidebatten i sociala medier blir man ännu mer tveksam till om träd verkligen är runda. / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Klimat och markanvändning mot 2030 – KSLAT nr 4-2020

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Inom jord- och skogsbruk är frågorna kopplade till klimatet många och komplexa. Kommittén för klimat och markanvändning mot 2030 har sedan den startade 2017 haft i uppdrag att synliggöra hållbara möjligheter och lösningar för jord- och skogsbruket i Sverige för att begränsa och motverka klimatförändringar nationellt såväl som globalt. / KSLA
  Läs mer
 • Unik studie: Älgen anpassar sin kalvning till klimatet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  När älgkon föder sina kalvar under våren är energibehovet stort, så att kalvningen sammanfaller med ett grönskande landskap är ingen slump. I en världsunik studie länkar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet klimatstudier till kunskap om den stora växtätaren älgens liv och visar att älgkornas tid för kalvning matchar vegetationsperiodens början, eller sker strax innan. / SLU
  Läs mer
 • Skogens roll i ett nytt klimat

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Både de som vill bevara skogen och de som vill bruka skogen mer använder klimatargument för att stärka sin sak. Vem ska man tro på? Filmen Skogens roll i det nya klimatet handlar om hur vi kan använda skogen för att motverka klimatförändringarna och vad det får för konsekvenser. / Bitzer
  Läs mer
 • WWF välkomnar satsningar på miljö och klimat i vårändringsbudgeten

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Vårändringsbudgeten släpptes i dag av regeringen i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna. Ambitionerna för klimatet och miljön hålls uppe inom de flesta områden. Det är bra att regeringen ser vikten av att inte förlora takten i miljö- och klimatarbetet under den rådande Coronakrisen, menar Världsnaturfonden. / WWF
  Läs mer
 • "Kalavverkning bland de tio sämsta klimatbesluten"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Fortsatt omfattande kalavverkning av skogen anges som ett av tio exempel på dåliga klimatbeslut. Det menar ledande experter från Stockholm Environmental Institute, KTH och Stockholm Resilience Centre. Meteorologen och författaren Martin Hedberg: "Det får förödande konsekvenser för den biologiska mångfalden när man ersätter med ett enda träslag som dessutom är likåldrigt. Och storm- och brandkänsligheten ökar i monokulturer. Utsläppen av koldioxid ökar också vid kalhuggning med tunga maskiner där man dessutom kör sönder markerna." / Expressen
  Läs mer
 • Det för klimatet viktiga albedot kan beaktas i skogsvården

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Av Aalto-universitetets forskningsprojekt framgick att det med tanke på skogens albedo är bättre för klimatet att gynna lövträd inom skogsvården. Med hjälp av en viss form av skogsskötsel kan man alltså påverka skogens albedo direkt och därigenom också klimatet, utan att minska skogens avkastning. / Aalto-universitetet
  Läs mer
 • Bränderna i Amazonas påverkar hela världen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Att det brinner i regnskogen påverkar inte bara dem som bor i närområdet – utan hela världens klimat. / Tidningen Syre
  Läs mer

Sidor