klimat

 • Unik studie: Älgen anpassar sin kalvning till klimatet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  När älgkon föder sina kalvar under våren är energibehovet stort, så att kalvningen sammanfaller med ett grönskande landskap är ingen slump. I en världsunik studie länkar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet klimatstudier till kunskap om den stora växtätaren älgens liv och visar att älgkornas tid för kalvning matchar vegetationsperiodens början, eller sker strax innan. / SLU
  Läs mer
 • Skogens roll i ett nytt klimat

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Både de som vill bevara skogen och de som vill bruka skogen mer använder klimatargument för att stärka sin sak. Vem ska man tro på? Filmen Skogens roll i det nya klimatet handlar om hur vi kan använda skogen för att motverka klimatförändringarna och vad det får för konsekvenser. / Bitzer
  Läs mer
 • WWF välkomnar satsningar på miljö och klimat i vårändringsbudgeten

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Vårändringsbudgeten släpptes i dag av regeringen i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna. Ambitionerna för klimatet och miljön hålls uppe inom de flesta områden. Det är bra att regeringen ser vikten av att inte förlora takten i miljö- och klimatarbetet under den rådande Coronakrisen, menar Världsnaturfonden. / WWF
  Läs mer
 • "Kalavverkning bland de tio sämsta klimatbesluten"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Fortsatt omfattande kalavverkning av skogen anges som ett av tio exempel på dåliga klimatbeslut. Det menar ledande experter från Stockholm Environmental Institute, KTH och Stockholm Resilience Centre. Meteorologen och författaren Martin Hedberg: "Det får förödande konsekvenser för den biologiska mångfalden när man ersätter med ett enda träslag som dessutom är likåldrigt. Och storm- och brandkänsligheten ökar i monokulturer. Utsläppen av koldioxid ökar också vid kalhuggning med tunga maskiner där man dessutom kör sönder markerna." / Expressen
  Läs mer
 • Det för klimatet viktiga albedot kan beaktas i skogsvården

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Av Aalto-universitetets forskningsprojekt framgick att det med tanke på skogens albedo är bättre för klimatet att gynna lövträd inom skogsvården. Med hjälp av en viss form av skogsskötsel kan man alltså påverka skogens albedo direkt och därigenom också klimatet, utan att minska skogens avkastning. / Aalto-universitetet
  Läs mer
 • Bränderna i Amazonas påverkar hela världen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Att det brinner i regnskogen påverkar inte bara dem som bor i närområdet – utan hela världens klimat. / Tidningen Syre
  Läs mer
 • Debatt: Tre tankar om klimatet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Många hoppas att skogen kan rädda klimatet. Träden ska bli bränsle till bilen och flyget, material till klimatsmart byggande, textilfibrer med mera. Samtidigt ska skogen vara ombonat hem för hare och älg. Men räcker skogen? Möjligen om vi snabbt och kraftigt ökar nyplanteringen. / vt.se
  Läs mer
 • Klimatet styr olika trädsymbiosers globala utbredning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vilken typ av symbios som är vanligast mellan trädrötter och svampar eller bakterier i en viss region styrs av klimatfaktorer. Det visar en ny kartläggning som bygger på uppgifter som samlats in från över 1 miljon provytor jorden runt. Studien tyder också på att framtida klimateffekter på mykorrhiza kan komma att hämma skogstillväxten i kalla klimat. / SLU
  Läs mer
 • Lärare sökes!

  Skogen i Skolan tar fram ett digitalt läromedel
  Skogen i Skolan utvecklar ett digitalt läromedel om hållbar utveckling. Förhoppningen är att omsätta elevers oro för klimat och framtid till hopp och handlingskraft. Läromedlet riktar sig främst till åk 4-6, men vi vill även gärna nå åk 7-9 och nyanlända.
  Läs mer
 • Samspelet mellan rovdjur och byten kan förändras i ett nytt klimat

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Varför är Jorden grön – varför äts inte all växtlighet upp av växtätare? Åtminstone en del av svaret ligger i växtätarnas risk att själva bli mat, det vill säga predationsrisken. Genom att äta växtätare minskar rovdjuren den mängd munnar som tuggar på växterna. Nu visar en ny studie att den pågående klimatförändringen kan störa den nuvarande balansen mellan rov- och bytesdjur. / SLU
  Läs mer

Sidor