klimat

 • "Kalavverkning bland de tio sämsta klimatbesluten"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Fortsatt omfattande kalavverkning av skogen anges som ett av tio exempel på dåliga klimatbeslut. Det menar ledande experter från Stockholm Environmental Institute, KTH och Stockholm Resilience Centre. Meteorologen och författaren Martin Hedberg: "Det får förödande konsekvenser för den biologiska mångfalden när man ersätter med ett enda träslag som dessutom är likåldrigt. Och storm- och brandkänsligheten ökar i monokulturer. Utsläppen av koldioxid ökar också vid kalhuggning med tunga maskiner där man dessutom kör sönder markerna." / Expressen
  Läs mer
 • Det för klimatet viktiga albedot kan beaktas i skogsvården

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Av Aalto-universitetets forskningsprojekt framgick att det med tanke på skogens albedo är bättre för klimatet att gynna lövträd inom skogsvården. Med hjälp av en viss form av skogsskötsel kan man alltså påverka skogens albedo direkt och därigenom också klimatet, utan att minska skogens avkastning. / Aalto-universitetet
  Läs mer
 • Bränderna i Amazonas påverkar hela världen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Att det brinner i regnskogen påverkar inte bara dem som bor i närområdet – utan hela världens klimat. / Tidningen Syre
  Läs mer
 • Debatt: Tre tankar om klimatet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Många hoppas att skogen kan rädda klimatet. Träden ska bli bränsle till bilen och flyget, material till klimatsmart byggande, textilfibrer med mera. Samtidigt ska skogen vara ombonat hem för hare och älg. Men räcker skogen? Möjligen om vi snabbt och kraftigt ökar nyplanteringen. / vt.se
  Läs mer
 • Klimatet styr olika trädsymbiosers globala utbredning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vilken typ av symbios som är vanligast mellan trädrötter och svampar eller bakterier i en viss region styrs av klimatfaktorer. Det visar en ny kartläggning som bygger på uppgifter som samlats in från över 1 miljon provytor jorden runt. Studien tyder också på att framtida klimateffekter på mykorrhiza kan komma att hämma skogstillväxten i kalla klimat. / SLU
  Läs mer
 • Lärare sökes!

  Skogen i Skolan tar fram ett digitalt läromedel
  Skogen i Skolan utvecklar ett digitalt läromedel om hållbar utveckling. Förhoppningen är att omsätta elevers oro för klimat och framtid till hopp och handlingskraft. Läromedlet riktar sig främst till åk 4-6, men vi vill även gärna nå åk 7-9 och nyanlända.
  Läs mer
 • Samspelet mellan rovdjur och byten kan förändras i ett nytt klimat

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Varför är Jorden grön – varför äts inte all växtlighet upp av växtätare? Åtminstone en del av svaret ligger i växtätarnas risk att själva bli mat, det vill säga predationsrisken. Genom att äta växtätare minskar rovdjuren den mängd munnar som tuggar på växterna. Nu visar en ny studie att den pågående klimatförändringen kan störa den nuvarande balansen mellan rov- och bytesdjur. / SLU
  Läs mer
 • Fler träd minskar världens hunger

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Världen måste växla spår. Forskningen är enig – skog och jordbruk sida vid sida kan rädda klimatet och minska världens hunger. Det visar en ny rapport från Agroforestry Network. / Omvärlden
  Läs mer
 • Växters tillgång på kväve minskar när klimatet blir varmare

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I takt med den globala uppvärmningen och de ökande halterna av koldioxid i atmosfären tycks tillgången på kväve försämras för marklevande växter i naturen. Det visar en stor internationell studie som nyligen publicerades i Nature Ecology & Evolution. Detta kan påverka skogens förmåga att ta upp koldioxid från atmosfären och eventuellt också minska tillgången på näring för de växtätande varelser som lever där. / SLU
  Läs mer
 • Trä är framtidens byggmaterial

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Att bygga i trä är inte bara bra för klimatet, det är bra för ekonomin, ger stor flexibilitet, har en låg vikt och mycket mer. / Södra
  Läs mer

Sidor