Kilåmons plantskola

  • Svenska Skogsplantor mångmiljoninvesterar i Kilåmons plantskola: "Viktig tillväxtsatsning"

    Etiketter: Skog
    Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog, har beslutat att investera 12 miljoner kronor i Kilåmons plantskola utanför Sollefteå. Investeringarna görs framför allt i sådd och packhallen, där mycket av utrustning och maskiner kommer att bytas ut. Det ger en kapacitetsökning för att svara upp mot den ökade efterfrågan på plantor. / Sveaskog
    Läs mer