Kemikalieinspektionen

 • Kemikalieinspektionen ger nöddispenser för växtskyddsmedel mot granbarkborrar

  Etiketter: Skog
  Kemikalieinspektionen har beviljat undantag från kravet på produktgodkännande för tre växtskyddsmedel mot granbarkborrar. Medlen används för att fånga in granbarkborrar inom skogsbruket för att undvika stora skador på skogen. Kemikalieinspektions dispenser gäller produkterna TYPO-Lab A10, Typosan IPS och Phero-X-Lure IT. / Kemikalieinspektionen
  Läs mer
 • Nu skärps kontrollen av bekämpningsmedel

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Kemikalieinspektionen har inlett ett nationellt tillsynsprojekt tillsammans med ett hundratal kommuner i hela landet för att kontrollera om kraven för biocidprodukter och växtskyddsmedel följs. För att få sälja dessa medel i Sverige krävs det att produkterna har ett godkännande och att man informerar om hur produkterna ska användas./ Kemikalieinspektionen
  Läs mer
 • Medel mot snytbagge förbjuds

  Etiketter: Skog
  Kemikalieinspektionen återkallar godkännandet för insekticiden Merit Forest, ett av tre giftiga preparat som skyddar mot snytbagge på barrplantor. / Land Skogsbruk
  Läs mer