Karlstads universitet

 • Framtidens virtuella pappersmaskin är här

  Etiketter: Forskning & utbildning, Pappersprodukter omger oss varje dag
  En virtuell pappersmaskin innebär möjligheter att testköra och optimera driften utan dyra produktionsstopp i industrin. Ny forskning från Karlstads universitet som sparar både pengar och miljö. / Karlstads universitet
  Läs mer
 • Gödning till skogen av restprodukter från pappersbruk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  - Biokolet har många positiva effekter på miljön, säger Maria Sandberg, universitetslektor i miljö- och energisystem och forskningsledare för projektet. Våra labbstudier visar att vi genom att berika biokolet får ett mycket effektivt gödningsmedel för skogsplantor. Om vi återför biokolet till skogen så ligger det kvar stabilt under lång tid. På så vis binds kolet och vi får mindre koldioxid i atmosfären, vilket motverkar den globala uppvärmningen. / Karlstads universitet
  Läs mer
 • Hållbar pelletsproduktion som räddar liv

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Världen behöver effektivare energisystem som bygger på förnybara råvaror, en ekvation som inte är så lätt att lösa. På Karlstads universitet pågår utbildning och forskning för att hitta hållbara energisystem. Bland annat genom ett projekt där pellets ersätter träkol vid matlagning i Zambia, eftersom matlagning med träkoleldning medför såväl omfattande skogsskövling som hälsorisker. / Karlstads universitet
  Läs mer
 • Vart tog färgen vägen - effekter av vätskeabsorbtion vid flexotryck

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En viktig del av förpackningar är den tryckta utsidan som kommunicerar med konsumenter. En låg tryckkvalitet kan i förlängningen påverka hur förpackningen och produkten i förpackningen uppfattas. En ny avhandling som fokuserar på färgernas fördelning vid flexotryck ökar möjligheten att kontrollera tryckkvalitet redan i kartongbruket. / Karlstads Universitet
  Läs mer
 • Ny mätteknik kan spara miljoner åt massafabrikerna

  Etiketter: Forskning & utbildning, Pappersprodukter omger oss varje dag
  Ny forskning vid Karlstads universitet visar att massafabriker årligen kan spara flera miljoner kronor genom ny mätteknik. Den nya mättekniken gör det möjligt att styra massaprocessen så att förbrukningen av kemikalier, vatten och energi minskar. Det kan ge positiva miljöeffekter samt förbättrad massakvalitet och ökad produktion. / Karlstads universitet
  Läs mer
 • Stärkelse kan ersätta vanlig plast i livsmedelsförpackningar

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  På sikt behöver vi helt ersätta petroleumbaserade material i livsmedelsförpackningar med biobaserade material. Nu visar forskning vid Karlstads universitet att en blandning av stärkelse och andra polymerer är en lika bra skyddsbarriär. / Karlstads universitet
  Läs mer
 • Ny professor i miljö- och energisystem

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Jonas Berghel är sedan 1 dec-2017 professor i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. Hans forskning handlar främst om energieffektiv torkning och pelletering av biomaterial som bidrar till omställningen mot en skogsbaserad cirkulär bioekonomi. / Karlstads universitet
  Läs mer
 • I Karlstad blir skogsindustriella forskningsprojekt till konstverk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Värmländska företagsklustret Paper Province och Karlstads universitet har arrangerat en utställning i Karlstad, där skogsindustriella forskningsprojekt ställs ut som konstverk. Syftet med utställningen, som finns på stadens kongress- och konferenscenter Karlstad CCC, är att ge näringslivet en inblick i vilken forskning, som bedrivs och hur den kan användas för att stärka företagens konkurrenskraft. / Packnyheter
  Läs mer
 • Karlstads universitet kompetensutvecklar personalen hos Nordic Paper

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Att Värmland är skogstätt och något av ett hjärta när det kommer till pappers- och massatillverkning är inte någon nyhet. För att se till att bibehålla den höga kunskapsnivån och samtidigt ge de anställda en chans att på arbetstid få förkovra sig i det de håller på med erbjuder Nordic Paper sina anställda en uppdragsutbildning i just pappers- och massateknik . / Karlstads universitet
  Läs mer
 • Biokol effektiviserar avloppsrening

  Etiketter: Forskning & utbildning, Pappersprodukter omger oss varje dag
  På Karlstads universitet pågår forskning om användning av biokol för effektivare avloppsrening vid massa- och pappersbruk. Förhoppningen är att producera mer biogas samtidigt som effektivare rening sparar energi. / Karlstads universitet
  Läs mer

Sidor