Karin Perers

 • Mellanskogs ordförande får svar: "Det är ingen klimatfråga - det är klimatkris!"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogarna är avgörande för att lösa klimatfrågan, skrev Karin Perers, ordförande i Mellanskog, nyligen i Dala Demokraten. Nu får hon svar av Björn Magnusson (S), Vansbro. Denne skriver: "Skogsbrukets produktion och främjandet av biologisk mångfald har mycket lite att göra med att lösa klimatkrisen. Om klimatnyttan är prioritet 1, är betydligt minskade avverkningar ytterst nödvändigt. Minskad avverkning totalt innebär att många (tusen) enskilda avstår från avverkning. Därför måste de på något sätt kompenseras/ersättas för det. Ett första steg är att klimatnyttan får ett konkret mätbart värde applicerbart på alla skogsägare. / Dala-Demokraten
  Läs mer
 • Inlägg Karin Perers: Mängden gammal skog ökar

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Fyra debattörer går till angrepp mot det mesta inom skogsnäringen. Kritiken är en hagelsvärm mot statliga bolag, myndigheter, politiker och skogsägare. Sveriges modell för skogsägande är sällsynt i ett globalt perspektiv. Hälften av den svenska skogen ägs av helt vanliga personer, i Dalarna handlar det om fler än tjugo tusen skogsägare. / Dala-Demokraten
  Läs mer
 • Replik: Svenska skogsägare fråntas inga skogar utan ersättning

  Etiketter: Skog
  Karin Perers, skriver i en debattartikel i DT, felaktigt att naturvården fråntar skogsägarna möjligheten att bedriva skogsbruk på egna... / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Debatt: Skog störst bland kvinnors företagande

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Skogen är främsta bransch när kvinnor äger och driver företag i Sverige. För många är det okända fakta, skriver Karin Perers, Mellanskogs ordförande. / Gefle Dagblad
  Läs mer
 • Domen om bombmurklan – Mellanskog ställer samma krav för Lavskrikan

  Etiketter: Skog
  Det omtalade målet om svampen bombmurkla är avgjort och innebär en seger för alla privata skogsbrukare. Vi förutsätter att detta betyder att extrema tolkningar av artskyddsförordningen där enskilda markägare förvägrats ersättning nu upphör, säger Karin Perers, ordförande i Mellanskog. / Mellanskog.
  Läs mer
 • Ett tufft 2015 väntar skogen

  Etiketter: Skog
  2014 var ett ekonomiskt bra år för skogsägareföreningarna trots att trävarupriserna föll i slutet av året. Prisfallet fortsätter, men från höga nivåer, vilket väntas ge en bra inledning på det nya året. För helåret 2015 finns dock flera orosmoln, anser föreningarnas ordförande. / Skogsland
  Läs mer
 • Perers stod upp för familjeskogsbruken

  Etiketter: Skog
  Långsiktighet är viktigt för de svenska skogsbruken, och där spelar familjeskogsbruken en viktig roll. Det menar Karin Perers, som i går deltog i ett Almedalen-seminarium om skogens ekonomiska och kulturella betydelse. / Avesta Tidning
  Läs mer
 • Karin Perers blir Mellanskogs nya ordförande

  Etiketter: Skog
  Som första skogsägarförening har Mellanskog nu en kvinnlig ordförande. Dagens stämma beslutade om åtta stycken stämmovalda styrelseledamöter vilket innebär att hälften av ledamöterna är kvinnor. / Mellanskog
  Läs mer