Karin Östberg

  • Karin Östberg stöttar Skogen i Skolans regioner

    Karin Östberg, nationell samordnare för Skogsstyrelsens regionsamordnare inom Skogen i Skolan
    Karin Östberg arbetar på enheten för skogspolicy och analys samt ansvarar för nationell samordning för Skogsstyrelsens regionsamordnare inom Skogen i Skolan. Karin har också ett nära samarbete med Skogen i Skolans nationella kansli.
    Läs mer