jordbruksmark

 • Små skogar viktigare än tidigare trott

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Små skogar i jordbruksmark har fler fördelar för människor per ytenhet jämfört med stora skogar enligt en ny studie. De små skogarna, ibland mindre än en fotbollsplan, kan lätt gå obemärkt förbi i jordbrukslandskapet. Ändå kan dessa små skogsrester lagra mer kol i marken, passa bättre för jakt och innehåller färre fästingar än stora. / Stockholms universitet
  Läs mer
 • Värdefulla bryn mellan skog och jordbruksmark behöver skötas bättre

  Etiketter: Skog
  Det finns värdefulla och till viss del okända miljöer mellan skog och jordbruksmark, så kallade brynmiljöer, som behöver skötas bättre än i dag för att deras värden för miljö och produktion ska utvecklas. Det handlar om variationsrika miljöer med lövträd, buskar, blommor och gläntor. Det visar en analys av övergångszonerna mellan skogs- och jordbruksmark som en rad myndigheter gjort tillsammans. / Jordbruksverket
  Läs mer
 • Stora möjligheter med poppelodling på jordbruksmark

  Etiketter: Skog
  Intresset att odla poppel på nedlagd jordbruksmark växer och när Hushållningssällskapet bjöd in till poppeldag i Bjästa var frågorna många. Poppeldagen finansieras av Jordbruksverket inom Lands­bygds­programmet. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Gråalen kan bli norra Sveriges energiträd

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  – Vi får inte glömma bort våra svenska lövträd när vi diskuterar framtidens bioenergi. I norra och mellersta Sverige har vi ungefär 50 000 hektar övergiven jordbruksmark som skulle passa för vår gråal. Med förädlat material skulle vi kunna producera 325 000 ton biomassa om året på dessa marker. Det motsvarar 1,7 TWh energi, säger Lars Rytter på Skogforsk. / Skogforsk
  Läs mer
 • Över 10 000 hektar skog har försvunnit

  Etiketter: Skog
  Mellan 2009 och 2012 ställdes 10 500 hektar skog om till jordbruksmark. Men utvecklingen får ingen större kritik från vare sig myndigheter, forskare eller miljörörelsen./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer