jordbruk

 • Arbetskraft fördelas om för att hjälpa skogsbruk och lantbruk

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Den pågående pandemin ställer samhället inför nya utmaningar. Samtidigt som många varslas eller förlorar sina arbeten finns det branscher som ropar efter arbetskraft då rörelse mellan olika länder begränsas. I ett samarbete gör myndigheter i Dalarna en satsning för att matcha arbetsgivarnas behov med den tillgängliga arbetskraften. / Länsstyrelsen Dalarnas Län
  Läs mer
 • Så möter vi klimathotet och gör nordiskt jord- och skogsbruk mindre sårbart

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Skyfall, översvämningar, värmeböljor, torka och bränder. Klimatförändringarna är redan här och påverkar det nordiska jord-och skogsbruket. Det är hög tid att börja anpassa odling och produktion – och det är smartare att göra det tillsammans. Möt de nordiska och europeiska klimatexperterna den 28/2 på Landbrugsstyrelsen och 1/3 på Nordens hus, båda i Köpenhamn. / SLU
  Läs mer
 • Evenemanget Bonden i Skolan ger kunskap om jord och skog till tusentals elever

  Personal från Skogen i Skolan Mälardalen deltog på aktiviteten Bonden i skolan
  Lärare och elever fick följa jordens och skogens kretslopp med plantering, skörd och förädling och även upptäcka matens väg från jord till bord. Det innehållsrika programmet tog tre timmar och bjöd på en vandring utomhus mellan bemannande stationer med praktiska och teoretiska övningar. Genom besöket på Bonden i skolan på Jällagymnasiet fick eleverna möjlighet att ta del av flera mål i läroplanen och aktiviteten vände sig till elever i årskurs 4-6.
  Läs mer
 • Landshypotek Banks Lantbrukspanel: Lantbrukarna vill få in jord och skog i grundskolans läroplan

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Landets lantbruksföretagare anser att allmänheten inte har en rättvis bild av det svenska jord- och skogsbruket. Att införa kunskap om lantbruket i grundskolans läroplan skulle vara ett viktigt steg för att öka kunskapen. Det anser Landshypotek Banks Lantbrukspanel, bestående av lantbruksföretagare över hela landet. / Landshypotek Bank
  Läs mer
 • Tusentals elever fick kunskap om jord och skog

  Tusentals elever fick kunskap om skog och skogsbruk av Skogen i Skolan på #Bondeniskolan på Berga nbg.
  Den 13-14 september deltog 2.500 mellanstadieelever med sina lärare på #Bondeniskolan som anordnades på Berga naturbruksgymnasium. - Både elever och lärare uppskattade evenemanget där skogsmaskiner och skogshuggarmat var populära inslag, säger Anna Malmström, storstadsansvarig. LRF arrangerade tillsammans med Skogen i Skolan och Region Mälardalen spred kunskap om skog och skogsbruk.
  Läs mer
 • Så vaskar vi fram det gröna guldet!

  Etiketter: Bioenergi, Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  KSLA:s Kommitté för energifrågor bjuder in till ett halvdagsseminarium, den 27/2 kl 09.30-12.00 för att diskutera hur EU:s regelverk för hållbar produktion av biomassa bör utformas för att utveckla europeiskt jord- och skogsbruk och skapa förutsättningar för en stark bioekonomi. / KSLA
  Läs mer
 • Möjlighet att söka stipendium

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Östads stiftelse kommer under våren 2015 att besluta om utdelning av stipendier. Den sökande ska använda stipendiet för att förkovra sig inom jordbruk, skogsbruk eller närliggande verksamhet. Varje stipendium beräknas komma att uppgå till maximalt 50.000 kronor och utdelning av stipendier kommer i första hand att lämnas till studerande som under sin utbildning har eller kommer att besöka Östad. / Institutionen för skoglig resurshållning, SLU
  Läs mer
 • Undvik konflikter, skilj på natur och trädodling

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Jordbruket verkar vara jordbrukarens ensak skogen ses däremot som en gemensam resurs, som alla har synpunkter på. Ola Lindroos, SLU, och Camilla Sandström, Umeå universitet, har försökt bena ut varför. / Skogen
  Läs mer
 • Jorden och skogen i stan - Umeå

  Jorden & Skogen i stan är riktat mot elever som börjar årskurs 4-6 under höstterminen med syfte att lära sig mer om det svenska jord– och skogsbruket. Totalt 1700 skolelever fick under dagarna, 11-12 september, lära sig hur det går till när man mjölkar en ko, hur man mäter trädhöjd med en pinne, hur man planterar ett träd, vilka produkter som kommer från skogen och mycket, hur man kan använda GPS i skogen och mycket mer!
  Läs mer
 • Mer biobränsle med rester från skog och jordbruk

  Etiketter: Bioenergi
  Genom att använda restprodukter från skogsindustrin kan oljeberoendet minskas och bilarna bli mer miljövänliga. Det visar en rapport från Lunds Tekniska Högskola. / SR P4 Malmöhus
  Läs mer

Sidor