jordbakterie

  • Biologisk bekämpning mot Phytophthora möjlig

    Etiketter: Forskning & utbildning
    Under senare år har man rapporterat om att stora ekar och bokar försvagas och dör i skogar och parker på grund av klimatförändringarna. Men unga träd i plantskolor skulle kunna skyddas mot algsvampar med ett biologiskt alternativ. Forskare vid SLU i Alnarp behandlade Phytophthora-infekterade ekplantor med biotensider från en jordbakterie, Pseudomonas koreensis. / SLU
    Läs mer