jämställdhetsarbete

 • JÄMTLAND: Nytt nätverk för kvinnor i skogsbranschen

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  35 kvinnor som jobbar med skog och kommer från Jämtlands län börjar nu träffas i ett nystartat nätverk. "Man kan behöva prata med nån annan kvinna i samma bransch utan att det behöver vara ett formellt möte", säger projektsamordnaren Julia Pearson./ Sveriges Radio - P4 Jämtland
  Läs mer
 • SCA tar avstånd från Ponsses marknadsföring

  Etiketter: Skog
  Även SCA tar nu avstånd från den omdebatterade kalender där lättklädda kvinnor poserar med Ponnses skogsmaskiner. – Det behövs en attitydförändring i branschen, säger Magnus Bergman på SCA./ ATL
  Läs mer
 • SkogsSverige ger dig kunskap om Lika villkor

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Tina Sjöström ansvarar för Lika villkor på SLU och på SkogsSverige
  Idag är det internationella kvinnodagen. Behöver du verktyg för jämställdhetsarbetet på din arbetsplats? Under ämnet Lika villkor på SkogsSveriges webbplats hittar du just det. - Min kollega Emma Möller på Vkna, ett konsultföretag med fokus på jämställdhet, har tillsammans med mig arbetat fram sidorna som hjälper dig igång med jämställdhetsarbetet på din arbetsplats, berättar Tina Sjöström, innehållsansvarig för Lika villkor på SkogsSverige och handläggare för Lika villkor på skogsfakulteten hos SLU i Umeå./ SkogsSverige
  Läs mer
 • Panelsamtal om jämställdhetsarbet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under Skogsnäringsveckan deltog forskare från institutionen för skoglig resurshushållning och projektet "Jämställdhet som branschgemensam strategi", tillsammans med representanter från näringen, i ett panelsamtal kring praktiskt jämställdhetsarbete. / SLU
  Läs mer
 • Jämställdhetsarbete ger alla förbättringar

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  När kvinnor kommer in i mansdominerade branscher så vinner faktiskt männen på det. Det visar forskning vid LTU. Forskarstuderandena i arbetsvetenskap vid LTU Maria Johansson och Lisa Andersson undersöker i sin forskning genusmönster och möjligheter att förändra dessa inom gruv och skogsbranschen. Två väldigt mansdominerade områden där det verkar 85 procent män och 15 procent kvinnor. / Norrbottenskuriren
  Läs mer
 • Ny image lockar kvinnor till skog och gruva

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En ny image krävs för att locka fler kvinnor till skogs- och gruvindustrin. Det menar forskarna Lisa Andersson och Maria Johansson vid Luleå tekniska universitet. Forskarna har intervjuat personalchefer i gruv- och skogsbolag för att kartlägga vad som görs idag och hur företagen kan arbeta vidare med jämställdhetsåtgärder./ Luleå Tekniska Universitet
  Läs mer