Jämställdhet

 • BillerudKorsnäs vill locka unga tjejer bli ingenjörer

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  För tredje året i rad är BillerudKorsnäs huvudsponsor till Womengineers ”Introduce a Girl to Engineering day” (IGEday), där tjejer mellan 12 och 19 år får prova på ingenjörsyrket under en dag. / BillerudKorsnäs
  Läs mer
 • Skogens dag innehöll klimatfrågor och diskussioner om jämställdhet

  Etiketter: Skog
  Jämställdhet är en nyckelfråga för den framtida kompetensförsörjningen inom skogssektorn. Elin Olofsson, jägmästare skapade #slutavverkat och diskuterade ämnet med chefer. Gunnar Wetterberg berättade om historisk äganderätt till skogen och Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige berättade om skogens roll för klimatet. Skogens dag på Grand Hôtel arrangerades av Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU och Umeå universitet.
  Läs mer
 • Jämställt Skogsbruk med Spillkråkan

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Jämställt Skogsbruk med Spillkråkan
  En kväll om jämställdhet och hur vi kan skapa ett jämställt skogsbruk. Att skogsbrukssektorn inte är jämställd är något de flesta av oss kvinnliga skogsägare tampas med, men hur ändrar vi det? / Spillkråkan
  Läs mer
 • Genuskompetens för skogssektorn

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Detta är en kurs som skall ge studenter och yrkesverksamma en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förse dessa med analytiska verktyg för att för att på en praktiskt nivå arbeta med frågeställningar kopplat till genus, inkludering och jämställdhet. / SLU
  Läs mer