jakttid

 • Fortsatt höga betesskador - Längre jakttider ett måste

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I början av juli presenterade Skogsstyrelsen resultatet av älgbetesinventeringen i norra Sverige. Den visar på fortsatt höga viltbetesskador över i stort sett hela norra Sverige och dessutom har skadorna ökat i flertalet älgförvaltningsområden. / SCA
  Läs mer
 • Jakttider på älg i Dalarna bestäms för tre år framåt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  På viltförvaltningsdelegationens möte tisdag 24 maj beslutades om övergripande riktlinjer för älg- och björnjakten 2016. Bland annat fattades ett beslut om att fastställa jakttiderna på älg inte bara för kommande år, utan för de närmsta tre åren. / Länsstyrelsen Dalarna
  Läs mer
 • Debatt: Kortad jakttid på älg - häpnadsväckande förslag

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Beklämmande läsning från länsstyrelsen i Jönköping i Svensk Jakt 22 september! Länsstyrelsen i Jönköpings län förordar en förkortad jakttid på älg. Jesper Einarsson på länsstyrelsen skriver angående vinterjakten: "Men om älgar uppehåller sig i känsliga tallungskogar är det naturligtvis där man ska jaga". / Skogsland
  Läs mer