jägare

 • Så användes jägarnas pengar under 2018

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Alla som jagar i Sverige ska enligt lag betala viltvårdsavgiften. Avgifterna samlas i Viltvårdsfonden och regeringen delar varje år ut pengar till organisationer och myndigheter som jobbar med jakt, vilt och naturvård. Så här fördelade regeringen jägarnas pengar under 2018. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Se de senaste jaktnyheterna på Elmia Game Fair - jaktbranschens viktigaste träffpunkt!

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Elmia Game Fair slår traditionsenligt upp portarna under Kristi Himmelsfärds-helgen, 30 maj – 1 juni. Årets mässa är späckad med nyheter och aktiviteter samt unik möjlighet att se exklusiva jaktnyheter, innovationer och produkter som ännu inte har lanserats i butikerna. Välkommen till jaktbranschens stora event! / Elmia
  Läs mer
 • Unik överenskommelse nådd mellan skogsägare och jägare

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Nu är vi överens! Jägare och skogsägare har haft svårt att enas kring hur stora klövviltstammarna kan vara utan att orsaka oacceptabel skada för skogsbruket. Samtidigt har återbeskogningen av tall som är älgens huvudsakliga föda under vinterhalvåret varit på för låga nivåer i för många områden. / Jägarnas Riksförbund
  Läs mer
 • Renar störde jakt – förvaltningsrätt ger jägare rätt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Flera renar har uppehållit sig på en ö i Luleå skärgård. Älgjägare på ön menar att renarna försvårar jakten och får älgar att lämna ön. Men länsstyrelsen ansåg det inte nödvändigt att ge samebyn ett vitesföreläggande. Det tycker dock förvaltningsrätten som ger jägarna rätt. / Jaktia
  Läs mer
 • Foderskapande åtgärder behövs

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  För alla som har varit med ett tag, och som av olika anledningar har intresse av älgstammen, står det klart att någonting har hänt och... / Jakt & Jägare
  Läs mer
 • Frankrike tillbaka i europeisk jägargemenskap

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Frankrikes jaktorganisation FNC har beslutat att återvända till den europeiska jägarorganisationen FACE... / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Fortsatt satsning på ökat jaktskytte

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Jägareförbundet Norrbotten kommer även sommaren 2019 vara medarrangör till jaktskyttesatsningen BD-cup. Målet är att få fler jägare i länet... / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Jägarintresset styr Länsstyrelsen rovdjursbeslut

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Media har rapporterat att Länsstyrelsens Viltförvaltningsdelegation har beslutat föreslå Naturvårdsverket att minska antalet lodjur i Gävleborgs län. Vad media inte rapporterat är, att det var en oenig delegation som beslutade i enlighet med länsstyrelsens tjänstemannaförslag, att minska antalet lodjur från nuvarande minst 13 årliga föryngringar ned till minst 10 föryngringar. / Arbetarbladet
  Läs mer
 • Jägarnas kameror förbättrar inventeringarna av rovdjur

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Ny lagstiftning underlättar användningen av viltkameror. Och jägarnas kameror blir nu viktiga hjälpmedel för att få till bättre inventeringar av stora rovdjur. Inte minst i områden där spårsnö saknas. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Jägarna kritiska till mer statlig styrning i älgfrågan

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Älgförvaltningen blir mer byråkratisk och ineffektiv om Naturvårdsverket får ökat inflytande över det lokala arbetet. Det befarar Jägarnas Riksförbund som i stället föreslår förlängda jakttider och mer lokal påverkan. / ATL
  Läs mer

Sidor