IVA

 • Ökad användning av biomassa bra för klimatet

  Etiketter: Skog
  Smart användning av svensk skog är en hörnsten i omställningen till fossilfri ekonomi. Mer skogsråvara behövs, men det gröna guldet räcker inte till allt. / IVA
  Läs mer
 • Innovationer i skogsnäringen sätter turbofart på bioekonomin

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Fler hus, bioenergi och nya produkter baserade på råvara från svensk skog minskar behovet av import av fossila råvaror. Dessutom blir klimatet vinnare och fler får jobb. Det konstaterar IVA-projektet Innovation i skogsnäringen. / IVA
  Läs mer
 • Innovation i skogsnäringen kan leda den gröna omställningen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vid projektet Innovation i skogsnäringens slutseminarium sammanfattar vi de utmaningar och rekommendationer vi identifierat sedan projektets start 2015. / IVA
  Läs mer
 • "Inför nationellt handlingsprogram där träbyggande har en nyckelroll"

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Öka byggandet i trä – så kan skogsindustrin och byggbranschen tillsammans minska klimatpåverkan. Det skriver Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, i rapporten Samhällsbyggande, drivmedel och energi, från projektet Innovation i skogsnäringen. Projektet föreslår en tredubbling till år 2025 av antalet bostäder i byggnader med trästommar och efterfrågar ett nationellt handlingsprogram där träbyggande har en nyckelroll. / Byggvärlden
  Läs mer
 • Elproduktion baserad på biobränsle kräver effektivare uttag av biomassa

  Etiketter: Bioenergi
  Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Vägvals delrapport handlar om alternativ för Sveriges framtida elproduktion med flera fossilfria möjligheter. Ett exempel är elproduktion baserad på biobränsle, från dagens 20 TWh till som mest 60 TWh. Detta kräver en stor satsning på ny teknik och ett effektivare uttag av biomassa från skogsbruket. Läs delrapporten! / IVA
  Läs mer
 • IVA: Högkapacitetsfordon kan spara 20 procent

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Skogs- och jordbruket kan minska sin energianvändning med hälften fram till 2050. Det bedömer en IVA-grupp. / IVA
  Läs mer
 • Nya ledamöter i IVA från branschen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid den senaste sammankomsten in 15 nya ledamöter. Bland invalen märks Jon Haag, Director New Business Lab på BillerudKorsnäs, Mikael Lindström, professor i massateknologi på KTH och Birgitta Sundblad, vd på Innventia. IVA bildades 1919 och är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi. / Svensk Papperstidning
  Läs mer
 • Jan Johansson: Svensk skog gör världens hygien bättre

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin, Skog
  SCA, Europas största privata skogsägare, gillar att vi blir äldre. Det ökar nämligen marknaden för bolagets inkontinensskydd. En av koncernens många innovativa produkter baserad på skogsråvara. SCA:s skogsareal är ungefär lika stor som Belgiens yta. – Skogen är en evighetsresurs, men SCA kan mer än träfiber, sa Jan Johansson, koncernchef, när han talade vid Näringslivsrådets frukostmöte./ IVA
  Läs mer
 • Hollywood visar vägen för värmländska företag

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Hollywood är förebilden för företagen i Värmland. Det amerikanska exemplet visar att man kan göra strålande affärer genom att samla resurser och talang på ett ställe och ha ett nära lokalt samarbete. I Värmland finns i dag tre stora företagskluster, The Paper Province (pappers- och massaindustri), Stål & Verkstad, och Compare (IT). Tillsammans samlar de drygt 300 företag med 30 000 anställda. Dessutom samarbetar de med Karlstads universitet, kommuner, landsting och myndigheter. / IVA
  Läs mer
 • Sug efter praktikplatser till Tekniksprånget

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Intresset finns. Eleverna finns. Nu är det bara fler praktikplatser som behövs till Tekniksprånget. - Den stora utmaningen blir att rekrytera fler företag, säger Jan-Eric Sundgren, vice vd på Volvo och ordförande i styrgruppen. Till pilotomgången av Tekniksprånget sökte 750 elever till 200 platser på SCA, Volvo, Ericsson, IBM, NCC, Ramirent, Sandvik, SSAB och Vattenfall. Sveriges Ingenjörer, Teknikföretagen, IF Metall och Entreprenörskapsforum stödjer Tekniksprånget / IVA
  Läs mer

Sidor