investering

 • Wood 2012 - en satsning för effektivisering och utveckling av Skoghalls Bruk

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Stora Enso investerar 850 miljoner kronor i ett nytt renseri och en ny vedgård på Skoghalls bruk. Projektet kallas Wood 2012. Med projektet kommer Skoghalls Bruk att säkra sin konkurrenskraft genom förbättrad vedhantering. Ökade lagringsmöjligheter för ved och flis gör logistiken mer kostnadseffektiv och andelen leveranser med tåg kan öka. / Stora Enso
  Läs mer
 • Södra Timber investerar i justeringslinje i Värö

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Södra Timber har upphandlat en justeringslinje för sidobräder till sågverket i Värö för att möta behovet vid den planerade produktionsökningen efter sommaren. Produktionsstart är beräknad till juni. / Södra
  Läs mer
 • Holmen investerar i Hallsta Pappersbruk

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Holmen Paper investerar 200 miljoner kronor för att omstrukturera energiförsörjningen vid Hallsta Pappersbruk. Investeringen är den enskilt största i bruket sedan bygget av pappersmaskinen PM 11 2002. De planerade åtgärderna stärker brukets konkurrenskraft och är ett led i omställningen till tvåmaskinsbruk. / Holmen
  Läs mer
 • Algprojekt får pengar från Vinnova

  Etiketter: Bioenergi
  Vinnova har beslutat investera fyra miljoner kronor under tre år i ett projekt som använder mikroalger för att producera bioolja av massa- och pappersbrukens restprodukter. Med pengarna byggs nu en testanläggning i pilotskala på Bäckhammars bruk utanför Kristinehamn. / Branschnytt
  Läs mer
 • Underhållsstopp med storinvesteringar

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Under en vecka i slutet av oktober genomförde Stora Enso Skoghalls bruk i Värmland sitt årliga underhållsstopp. Vid stoppet installerades investeringar för 150 miljoner kronor. En kartongmaskin fick en ny skopress och internlogistiken förbättrades med fler transportvägar ut för kartongrullarna. / Packnet
  Läs mer
 • Södras plantskola i Flåboda fullbordar investering

  Flåboda plantskola i Tingsryds kommun är nu klar med investeringen av Venlo växthus som värms upp med pellets. Växthuset, på totalt 5 000 kvadratmeter, har kapacitet att långnattsbehandla cirka två miljoner plantor per år. / Södra
  Läs mer
 • Storsatsning på investering och underhåll på Skoghalls bruk

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Hela den här veckan står den jättelika produktionsapparaten på Skoghalls bruk stilla på grund av servicestopp. Stora Enso satsar 150 miljoner kronor på investering och underhåll. / SR P4 Värmland
  Läs mer
 • Mycket vill ha mer

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Utbildning, forskning och infrastruktur är de viktigaste, och kanske enda, investeringarna för framtiden för samhällen där de grundläggande behoven är tillgodosedda. / Woodnet
  Läs mer
 • SCA investerar i nya mesaugn vid Munksunds pappersbruk

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  SCA investerar cirka 490 miljoner i en ny mesaugn vid kraftlinerbruket i Munksund. Genom denna investering minskar SCA Munksund sina fossila koldioxidutsläpp med 75 procent. / Svensk Papperstidning
  Läs mer
 • Sågverket som satsar sig ur krisen

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Balungsstrands såg i Dalarna investerar och satsar på ökad produktion trots dåliga tider. / ATL
  Läs mer

Sidor