insektsangrepp

 • Nu ska granens framfart stoppas

  Etiketter: Skog
  Dålig tillväxt, betesskador och svag motståndskraft mot insektsangrepp. Det är några av konsekvenserna av att plantera gran på tallmark....<br /> / Svt.se
  Läs mer
 • Kemikalier inte längre nödvändigt i skogen

  Etiketter: Skog
  Det räcker med lim och sand för att skydda nyplanterade skogar mot skadliga insektsangrepp. Metoden med Conniflex sparar både pengar och miljö – det finns inte längre någon anledning att tillåta kemikalier mot snytbaggar i våra skogar. / Svenska Skogsplantor
  Läs mer
 • På upptäcktsfärd med drönare

  Etiketter: Skog
  Sveaskog använder drönare för olika typer av inventeringar. Det gör att man mycket snabbt kan skaffa sig en bra bild över till exempel stormskador, insektsangrepp och om skogen behöver röjas. / Sveaskog
  Läs mer
 • Insektskris i Västernorrland – stående skog dör

  Etiketter: Skog
  Skogsägarnas mardröm håller på att besannas. I Västernorrland rodnar och dör många granar just nu efter angrepp av granbarkborren. Och förra veckan började de flyga igen för att hitta nya träd att angripa. / Skogsland
  Läs mer
 • Obefogad oro för mer insektsangrepp i ett varmare klimat?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det finns en utbredd oro att ett varmare klimat ska leda till mer skador på grödor och skog från insekter. Hittills finns förhållandevis lite vetenskapligt stöd för den oron, konstaterar en internationell grupp forskare från bland annat SLU i en nyutkommen bok: ”Climate Change and Insect Pests”. Men det är fortfarande mycket osäkert hur ett ännu varmare klimat kommer att påverka. / SLU
  Läs mer
 • Obefogad oro för mer insektsangrepp i ett varmare klimat?

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Det finns en utbredd oro att ett varmare klimat ska leda till mer skador på grödor och skog från insekter. Hittills finns förhållandevis lite vetenskapligt stöd för den oron, konstaterar en internationell grupp forskare från bland annat SLU i en nyutkommen bok: ”Climate Change and Insect Pests”. Men det är fortfarande mycket osäkert hur ett ännu varmare klimat kommer att påverka./ SLU
  Läs mer
 • Avverkning av sjuka almar på Gotland startar idag

  Etiketter: Skog
  Almar drabbade av almsjukan ska avverkas och förstöras. Även träd som ligger i riskzonen ska tas bort. Arbetet startar idag och är en viktig insats för att motverka ytterligare spridning av sjukdomen. En omfattande inventering har genomförts på Gotland under sommaren. Både almar som redan drabbats av almsjuka och alm som riskerar att drabbas på grund av skada eller insektsangrepp har märkts upp. De områden som berörs i första omgången är Vallstena, Gothem och Hörsne-Bara socknar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Tufft för skogen när klimatet förändras

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog, Stormfällning
  Sveriges skogar och deras ägare står inför stora utmaningar. Det mildare klimatet ökar riskerna för bl a insektsangrepp, stormskador och skogsbränder. Och om några decennier kan Mellansverige ha fått ett "skånskt klimat" utan tjälperiod, vilket ökar risken för markskador som kan frigöra kvicksilver som ligger bundet i marken. / SR P1 Vetandets värld
  Läs mer