Iggesund

 • Holmens bruk rankas som världens mest hållbara

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Holmens kartongbruk i Iggesund och Workington får högsta hållbarhetsbetyg i en utvärdering som analysföretaget EcoVadis gjort för 2018. I och med det tillhör de båda kartongbruken den bästa procenten av alla företag som EcoVadis har bedömt. / Holmen
  Läs mer
 • Holmen förvärvar skogsfastigheten Långvind

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Holmen har tecknat avtal om köp av en större sammanhängande skogsfastighet i Hälsingland om 5 700 hektar produktiv skogsmark till ett pris om 285 Mkr. Fastigheten ligger tre mil från Holmens sågverk och kartongbruk i Iggesund och kompletterar bolagets skogsinnehav i regionen. / Holmen
  Läs mer
 • TV: Satsning på över 300 miljoner

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Iggesunds bruk satsar över 300 miljoner på massadelen. Det ska ge vinster på många plan. / helahälsningland.se
  Läs mer
 • Iggesund utmanar världens designers

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Iggesund Paperboard och det amerikanska crowdsourcingföretaget Crowdspring, utmanar världens designers. De ber designers världen över att förbättra dagens konsumentförpackningar. / Packnet
  Läs mer
 • Från Carnaby Street till globalt erkännande

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Det började med en liten designstudio på en sidogata till Carnaby Street. Santoro Graphics var Lucio och Meera Santoros småskaliga satsning på innovativ grafisk design. Idag finns deras verk över hela världen, de har vunnit ett femtiotal internationella priser för sin design, sina gratulationskort och sina 3D-böcker.
  Läs mer
 • Holmen håller kapitalmarknadsdag i Iggesund

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  kogsbolaget Holmen håller på tisdagen kapitalmarknadsdag vid Iggesunds Bruk utanför Hudiksvall. Det blir första gången inbjudna analytiker får chansen att känna nye vd:n Henrik Sjölund på pulsen på allvar. / Dagens Industri
  Läs mer
 • Den fossilfria fabriken: Iggesund nära visionen

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  ”Vi närmar oss den vision om den fossilfria fabriken som vi har levt med och som styrt våra investeringar under en längre tid. Den sodapanna, som vi tog i drift våren 2012, blir bättre och bättre trimmad samtidigt som en ökande massaproduktion också ökar vår energiproduktion”säger brukschefen Olov Winblad von Walter. / INS
  Läs mer
 • Iggesund ska bli mer globalt

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Svenska kartongtillverkaren Iggesund Paperboard har på kort tid fått en ny ledning. Ledningen aviserar fortsatta förändringar för att öka företagets globala närvaro och ökad servicenivå till kunder på global basis. / Packnet
  Läs mer
 • Brand i maskin vid Iggesundssågen

  Etiketter: Trä och träindustrin
  En brand i grovsorteringen vid Iggesund Timber utbröt på onsdag eftermiddag, och räddningstjänsten från Iggesund och Hudiksvall deltog båda i släckningsarbetet. Branden uppstod genom överhettning i en maskin där virket passerar./ Helahälsingland.se
  Läs mer
 • Iggesund i världstopp på hållbart företagande

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Holmen, den skogsindustrikoncern till vilken kartongtillverkaren Iggesund Paperboard hör, placerar sig bland världens 100 främsta företag när det gäller hållbarhet. FN:s Global Compact 100 är ett nytt globalt aktieindex som kombinerar hållbart företagande och finansiella resultat. Här listas de 100 bästa företagen i världen. / Packnet
  Läs mer

Sidor